přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 35/2019

48. týden (25.11. - 1.12.)

Rok vydání:2019
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)

Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

Název EPPO kód Čáslav Dobřichovice Chrlice Lípa Věrovany
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYRON 0 0 0 0 0
Adelgidae
(Gilletteella cooleyi, Adelges laricis, Sacchiphantes abietis, S. viridis)
1ADLGF 0 0 0 0 0
Anoecia corni
(mšicovka svídová)
ANOECO 1 0 0 0 0
Aphis fabae
(mšice maková)
APHIFA 0 0 0 0 0
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHINA 0 0 0 0 0
Aphis spp.
(A.frangulae (m.krušinová), A.craccivora (m.vojtěšková), A.rumicis, A.idaei (m.maliníková) aj.)
APHISP 0 0 0 0 0
Aulacorthum solani
(kyjatka zemáková)
AULASO 0 0 0 0 0
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
ANURHE 0 0 0 0 0
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BRVCBR 0 0 0 0 0
Cavariella spp.
(především C. aegopodii (m. bršlicová))
CAVASP 0 0 0 0 0
Cinara spp.
(C. pinea, C. pini, C. piceae)
CINASP 0 0 0 0 0
Cryptomyzus ribis
(mšice rybízová)
CRYMRI 0 0 0 0 0
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
BRAYNO 0 0 0 0 0
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 0 0 0 0 0
Elatobium abietinum
(mšice smrková)
LIOAAB 0 0 0 0 0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYALPR 0 0 0 0 0
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPELA 0 0 0 0 0
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACSEU 0 0 0 0 0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METODR 0 0 0 0 0
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZUPE
0 2 11
1
0 5
Pachypappa spp.
(P. vesicalis, P. tremulae)
PAPPSP 0 0 0 0 0
Pemphigus spp.
(P. spirothecae, P. bursarius)
PEMPSP 1 0 0 0 0
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHODHU 0 0 0 0 0
Phyllaphis fagi
(stromovnice buková)
PHYAFA 0 0 0 0 0
Phylloxeridae
(Phyloxera coccinea, P. glaba, P. quercus, Viteus vitifoliae)
1PHYXF 0 0 0 0 0
Rhopalosiphum insertum
()
RHOPIN 0 0 0 0 0
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPPA
0 8
5
1
3
0 0
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
MACSAV 0 0 0 0 0
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM
0
1
5
1
3
3
0 3
1
celkem mšic 3 21 22 0 9
za předchozí rok (2018) 0   0 3 9
za kalamitní rok (1994) 1   5 3  

♂ označuje samce/signifies males

 

Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)

Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.

 

Počasí:
Během pracovního týdne bylo zataženo s mlhami. Denní maxima dosahovala k 10 °C a ranní minima klesala ke 2 °C. O víkendu se ochladilo, občas se objevily přeháňky, a to v nížinách dešťové a na horách sněhové, ranní teploty klesly pod nulu a odpolední teploty zůstávaly mezi 1 až 5 °C.

Letová aktivita mšic:
Letová aktivita ustává, početnější záchyty byly zaznamenány jen v Dobřichovicích, kde nejvíce migrovala RHOPPA a v Lípě, kde byla nejčastěji zachycena MYZUPE.
Přestože se v prvním prosincovém týdnu ochladilo a často byly zaznamenány i celodenní mrazy, v porostech řepky je možné stále nalézt živé jedince MYZUPE. Na podzim bylo také odebráno na 80 vzorků rostlin z porostů řepky, více jak polovina z nich byla pozitivně testována na TuYV. U obilovin byl z 20 testovaných vzorků pozitivní na BYDV jeden, u dvou byla zjištěna směsná infekce BYDV a WDV a čtyři vzorky byly pozitivní na WDV.
Dne 1.12. byla ukončena 28. sezóna monitoringu letu mšic. V letošním roce došlo k přesunutí sací pasti z lokality Žatec do Dobřichovic. Z hlediska výskytu mšic je tato lokalita velmi zajímavá, co do druhového spektra, tak do početnosti, hned v prvním roce byly odchyty z této pasti nejpočetnější. Celkově bylo na této lokalitě uloveno 64.541 kusů což je 42,78 % z celkového počtu 150.879 kusů odchycených jedinců, podrobnosti o dalších úlovcích mšic, nejen z této lokality budou uvedeny v závěrečné zprávě, která bude k dispozici kromě tištěné formy také na webových stránkách www.ukzuz.cz.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem kolegům kteří prováděli obsluhu sacích pastí a Lambersových misek za spolupráci, a vůbec všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na zdárném průběhu monitorovací sezóny. Zároveň děkuji také čtenářům Aphid Bulletinu a věřím, že jejich přízeň bude pokračovat i v nadcházejícím roce, do kterého bych vám všem chtěl, za celý kolektiv pracovníků Diagnostické laboratoře, co nejsrdečněji popřát vše dobré a zároveň přeji také klidný advent a radostné svátky vánoční.

V Opavě 9. 12. 2019
Svatopluk Rychlý, Diagnostická laboratoř Opava

Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení ÚKZÚZ, Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Přílohy