přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 33/2019

46. týden (11.11. - 17.11.)

Rok vydání:2019
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)

Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

    Čáslav Dobřichovice Chrlice Lípa Věrovany
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYRON
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adelgidae
(Gilletteella cooleyi, Adelges laricis, Sacchiphantes abietis, S. viridis)
1ADLGF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anoecia corni
(mšicovka svídová)
ANOECO
0
0
5
0
3
0
0
0
1
0
Aphis fabae
(mšice maková)
APHIFA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHINA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aphis spp.
(A.frangulae (m.krušinová), A.craccivora (m.vojtěšková), A.rumicis, A.idaei (m.maliníková) aj.)
APHISP
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aulacorthum solani
(kyjatka zemáková)
AULASO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
ANURHE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BRVCBR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cavariella spp.
(především C. aegopodii (m. bršlicová))
CAVASP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cinara spp.
(C. pinea, C. pini, C. piceae)
CINASP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cryptomyzus ribis
(mšice rybízová)
CRYMRI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
BRAYNO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Elatobium abietinum
(mšice smrková)
LIOAAB
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYALPR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPELA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACSEU
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METODR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZUPE
9
0
5
0
11
1
3
0
9
0
Pachypappa spp.
(P. vesicalis, P. tremulae)
PAPPSP
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
Pemphigus spp.
(P. spirothecae, P. bursarius)
PEMPSP
0
0
3
0
1
0
1
0
0
0
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHODHU
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Phyllaphis fagi
(stromovnice buková)
PHYAFA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Phylloxeridae
(Phyloxera coccinea, P. glaba, P. quercus, Viteus vitifoliae)
1PHYXF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rhopalosiphum insertum
()
RHOPIN
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPPA
4
1
18
45
5
0
8
4
1
1
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
MACSAV
0
0
0
7
0
0
0
2
0
0
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM
2
3
7
14
0
1
8
1
2
0
celkem mšic 20 105 23 28 14
za předchozí rok (2018) 289   1736 476 1549
za kalamitní rok (1994) 41   46 0 15

♂ označuje samce/signifies males

 

Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)

Věrovany: 12,13,14,15,16,17.11

 

Počasí:
Počasí během pracovního týdne bylo rozdílné na východě a západě republiky. Na Moravě bylo mnohdy až o 10 °C tepleji než na některých místech v Čechách, kde se často vyskytla již sněhová pokrývka. Teprve o víkendu se teploty vyrovnaly a na většině území odpolední maxima vystupovala
až ke 13 °C.

Letová aktivita mšic:
Letová aktivita byla díky ochlazení velmi slabá. Časté byly nulové vzorky a většina přeletů byla zaznamenána až koncem týdne. Slabá, ale pravidelná migrace byla zjištěna pouze na stanici Dobřichovice. Ve vzorcích byli stále nejvíce zastoupeni zástupci RHOPPA, a to včetně samců. O něco méně byla zachytávána MYZUPE.


V Opavě 21. 11. 2019
Svatopluk Rychlý, Diagnostická laboratoř Opava

Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení ÚKZÚZ, Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Přílohy