přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 32/2019

45. týden (4.11. - 10.11.)

Rok vydání:2019
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)

Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

Název EPPO kód Čáslav Dobřichovice Chrlice Lípa Věrovany
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYRON 0 1 0 0 0
Adelgidae
(Gilletteella cooleyi, Adelges laricis, Sacchiphantes abietis, S. viridis)
1ADLGF 0 0 0 0 0
Anoecia corni
(mšicovka svídová)
ANOECO 9 36 6 30 2
Aphis fabae
(mšice maková)
APHIFA
1
2
1 0
1
0
2
0
2
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHINA 0 0 0 0 0
Aphis spp.
(A.frangulae (m.krušinová), A.craccivora (m.vojtěšková), A.rumicis, A.idaei (m.maliníková) aj.)
APHISP 0 0 0 0 2
Aulacorthum solani
(kyjatka zemáková)
AULASO
0 0 0
1
0 0
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
ANURHE 0 0 0 0 0
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BRVCBR 0 1 0 0 0
Cavariella spp.
(především C. aegopodii (m. bršlicová))
CAVASP 0 0 0 0 0
Cinara spp.
(C. pinea, C. pini, C. piceae)
CINASP 0 0 0 0 0
Cryptomyzus ribis
(mšice rybízová)
CRYMRI 1 5 3 34 3
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
BRAYNO 0 0 0 0 0
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 0 0 0 0 0
Elatobium abietinum
(mšice smrková)
LIOAAB 0 0 0 0 0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYALPR
0
1
0 0
1
0 0
1
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPELA 0 0 0 0 0
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACSEU 0 0 0 0 0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METODR 0 0 1 1 0
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZUPE
32
1
21
6
120
1
56
1
120
1
Pachypappa spp.
(P. vesicalis, P. tremulae)
PAPPSP 1 13 1 8 1
Pemphigus spp.
(P. spirothecae, P. bursarius)
PEMPSP 5 23 0 16 2
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHODHU
0
1
0 0
2
0 0
Phyllaphis fagi
(stromovnice buková)
PHYAFA
0 1
1
0
1
0 1
Phylloxeridae
(Phyloxera coccinea, P. glaba, P. quercus, Viteus vitifoliae)
1PHYXF 0 0 0 0 0
Rhopalosiphum insertum
()
RHOPIN
0 0 0
1
0
2
0
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPPA
12
29
102
297
13
20
64
104
3
4
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
MACSAV
0 0
3
0
2
1
1
0
1
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM
0
11
39
89
39
34
32
60
23
11
celkem mšic 106 639 247 412 177
za předchozí rok (2018) 526   3046 1269 3518
za kalamitní rok (1994) 40     17 64

♂ označuje samce/signifies males

 

Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)

Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.

 

Počasí:
Celý týden, bylo proměnlivé počasí s občasnými srážkami, odpoledními teplotami do 13 °C a ranními minimy od 0 do 7 °C.

Letová aktivita mšic:
Proti minulému týdnu celková letová aktivita poklesla na všech stanicích kromě Chrlic a Lípy, kde byl zaznamenán opětovný nárůst odchytů u MYZUPE a RHOPPA.
Ve srovnání s minulým rokem je migrace v těchto dnech výrazně slabší. Loni touto dobou teprve vrcholil podzimní přelet, bylo to způsobeno odlišnými povětrnostními podmínkami loňského podzimu, díky kterým se posunul termín letové vlny až do první poloviny listopadu a měl za následek slabší osazení zimních hostitelů vajíčky. V letošním roce, naopak, přelet probíhá včas, proto jsou očekávány i silné výskyty vajíček na zimních hostitelích.
V současné době jsou velké rozdíly v počasí na východě a západě republiky. Zatímco v Čechách jsou místa se sněhovou pokrývkou, na Moravě je možné v ozimech stále pozorovat živé mšice včetně okřídlených. Výskyty jsou naštěstí slabé, proto je nízké i riziko šíření BYDV.

V Opavě 14. 11. 2019
Svatopluk Rychlý, Diagnostická laboratoř Opava

Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení ÚKZÚZ, Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Přílohy