přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 30/2019

43. týden (21.10. - 27.10.)

Rok vydání:2019
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)

Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

Název EPPO kód Čáslav Dobřichovice Chrlice Lípa Věrovany
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYRON 0 1 4 1 0
Adelgidae
(Gilletteella cooleyi, Adelges laricis, Sacchiphantes abietis, S. viridis)
1ADLGF 0 0 0 0 0
Anoecia corni
(mšicovka svídová)
ANOECO 227 534 241 777 102
Aphis fabae
(mšice maková)
APHIFA
10
7
6
18
3
2
6
2
19
7
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHINA
0 0 0 0 0
2
Aphis spp.
(A.frangulae (m.krušinová), A.craccivora (m.vojtěšková), A.rumicis, A.idaei (m.maliníková) aj.)
APHISP
2
2
4
7
6
4
4 4
Aulacorthum solani
(kyjatka zemáková)
AULASO
0
4
0
7
0
3
0
3
0
1
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
ANURHE
1 19
12
3
4
3
9
1
1
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BRVCBR
0 1
4
0
3
0
1
0
Cavariella spp.
(především C. aegopodii (m. bršlicová))
CAVASP
1
1
1 2 1 0
Cinara spp.
(C. pinea, C. pini, C. piceae)
CINASP
0
1
1
5
2 0 0
Cryptomyzus ribis
(mšice rybízová)
CRYMRI
26 113 36 145
1
154
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
BRAYNO 0 0 0 0 0
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 0 2 0 0 0
Elatobium abietinum
(mšice smrková)
LIOAAB 0 0 0 0 0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYALPR
2
1
4
1
13
4
1 2
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPELA
0
1
2 0 0 0
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACSEU 0 0 0 0 0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METODR
2
1
3 1
1
10 0
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZUPE
293
7
524
39
2235
12
266
13
833
4
Pachypappa spp.
(P. vesicalis, P. tremulae)
PAPPSP 8 80 20 20 11
Pemphigus spp.
(P. spirothecae, P. bursarius)
PEMPSP 32 209 34 307 9
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHODHU
0
2
2
2
0
2
0
1
0
1
Phyllaphis fagi
(stromovnice buková)
PHYAFA
5
7
0 1
1
0
4
0
4
Phylloxeridae
(Phyloxera coccinea, P. glaba, P. quercus, Viteus vitifoliae)
1PHYXF 4 1 2 0 3
Rhopalosiphum insertum
()
RHOPIN
0
1
2
6
1
2
1
5
0
2
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPPA
263
211
1075
1174
167
233
1064
651
152
109
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
MACSAV
9
1
14
3
20
6
6
1
8
22
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM
110
44
329
201
465
151
436
153
208
107
celkem mšic 1286 4406 3684 3892 1766
za předchozí rok (2018) 131   677 378 1459
za kalamitní rok (1994) 6   37 15 15

♂ označuje samce/signifies males

 

Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)

Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.

 

Počasí:
Pokračovalo nadprůměrně teplé počasí s denními maximy nad 20 °C. Nižší teploty byly jen na místech, kde se během dne udržela nízká inverzní oblačnost. Po celý týden nebyly zaznamenány žádné srážky.

Letová aktivita mšic:
Díky oteplení se opět zintenzivnil přelet. U MYZUPE lze hovořit o vrcholu podzimní migrace. Podobně také u RHOPPA byl zaznamenán další vrchol podzimní letové vlny, hodnoty z 39. týdne však nebyly překovány a ve Věrovanech dokonce, ve srovnání s minulým týdnem, došlo k poklesu úlovků. U RHOPPA, ale nejen u tohoto druhu, jsou zjišťovány velmi vysoké počty samců, což svědčí o přeletu na zimní hostitele, a tedy o vysokém zastoupení holocyklických kmenů v populacích mšic.
I přes mrazivá rána, která nyní nastávají, jsou v porostech řepky stále pozorováni životaschopní jedinci MYZUPE, obdobně je tomu i s druhy škodícími v obilovinách, výskyty tam jsou však velmi slabé.

V Opavě 5. 11. 2019
Svatopluk Rychlý, Diagnostická laboratoř Opava

Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení ÚKZÚZ, Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Přílohy