přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 29/2019

42. týden (14.10. - 20.10.)

Rok vydání:2019
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)

Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

Název EPPO kód Čáslav Dobřichovice Chrlice Lípa Věrovany
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYRON
1 5 13
1
0 5
Adelgidae
(Gilletteella cooleyi, Adelges laricis, Sacchiphantes abietis, S. viridis)
1ADLGF 0 0 0 0 0
Anoecia corni
(mšicovka svídová)
ANOECO 160 432 185 109 298
Aphis fabae
(mšice maková)
APHIFA
3
1
3
3
9
3
3
2
50
10
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHINA 0 0 0 0 0
Aphis spp.
(A.frangulae (m.krušinová), A.craccivora (m.vojtěšková), A.rumicis, A.idaei (m.maliníková) aj.)
APHISP
0 2
2
10 1
1
5
Aulacorthum solani
(kyjatka zemáková)
AULASO
0 1
3
1
1
0 0
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
ANURHE
0 3
4
4
6
1 4
1
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BRVCBR
0 2
3
0
8
1
2
1
Cavariella spp.
(především C. aegopodii (m. bršlicová))
CAVASP 3 3 0 2 0
Cinara spp.
(C. pinea, C. pini, C. piceae)
CINASP
0 1
1
3 0 0
1
Cryptomyzus ribis
(mšice rybízová)
CRYMRI 18 91 88 35 178
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
BRAYNO 0 1 2 0 1
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 2 3 0 0 3
Elatobium abietinum
(mšice smrková)
LIOAAB 0 0 0 0 0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYALPR
2
2
2 3
2
0
1
1
3
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPELA
0
1
1 1 0 1
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACSEU 0 0 0 0 0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METODR
4
2
1 1 12 0
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZUPE
175
1
281
32
1375
7
36 416
Pachypappa spp.
(P. vesicalis, P. tremulae)
PAPPSP 4 64 11 3 3
Pemphigus spp.
(P. spirothecae, P. bursarius)
PEMPSP 34 257 82 42 22
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHODHU
0 0
1
0
2
0 3
1
Phyllaphis fagi
(stromovnice buková)
PHYAFA 0 0 1 0 1
Phylloxeridae
(Phyloxera coccinea, P. glaba, P. quercus, Viteus vitifoliae)
1PHYXF 0 4 1 0 0
Rhopalosiphum insertum
()
RHOPIN
1 1
1
1
1
4
1
2
4
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPPA
223
77
791
632
242
123
242
67
237
80
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
MACSAV
8
2
13
1
46
8
7 34
11
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM
57
23
252
75
446
48
40
23
273
29
celkem mšic 804 2972 2735 635 1678
za předchozí rok (2018) 697   2821 1480 3283
za kalamitní rok (1994) 263   504 254 323

♂ označuje samce/signifies males

 

Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)

Dobřichovice: 14,15,16,17.10

 

Počasí:
Celý týden byl nadprůměrně teplý, maxima, především na začátku týdne, vystupovala nad 20°C. Vyšší teploty, nad 18 °C, se však objevovaly během celého týdne a nejvyšší byly tam, kde se nevyskytovala nízká oblačnost a mlhy. Vlivem jihozápadního proudění ani ranní minima neklesala pod 5 °C spíše se udržovala nad 10 °C. Srážky se vyskytovaly jen lokálně.

Letová aktivita mšic:
V Chrlicích a Věrovanech se proti minulému týdnu zvýšila letová aktivita a celkově byl na těchto lokalitách zaznamenán dokonce vrchol podzimní migrace. Zasloužil se o to především silný přelet MYZUPE. V Lípě a Čáslavi byl zaznamenán pokles počtů ve vzorcích, snížil se totiž přelet RHOPPA a PEMPSP. V Čáslavi, podobně jako na moravských stanicích, ale přibylo odchytů MYZUPE. Záchyty v Dobřichovicích nelze správně vyhodnotit, protože vzorky se začátku týdne, v důsledku problémů na straně pošty, nebyly doručeny.
Přítomnost kolonií mšic je pozorována na výdrolech, ale slabé výskyty jsou zaznamenány i v nově zasetých porostech, kde je navíc zjišťován i silný výskyt křísů. Nejméně do konce tohoto týdne budou přenašeči původců viróz aktivní. Podle předpovědi počasí je pro příští týden očekáván pokles denních teplot pod 8 °C, což sníží riziko přenosu virů. Obdobně to platí i u řepky kde jsou stále pozorovány výskyty mšic. Z testovaných vzorků listů řepky je více jak polovina pozitivních na virus žloutenky vodnice (TuYV).

V Opavě 25. 10. 2019
Svatopluk Rychlý, Diagnostická laboratoř Opava

Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení ÚKZÚZ, Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Přílohy