přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 26/2019

39. týden (23.9. - 29.9.)

Rok vydání:2019
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)

Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

Název EPPO kód Čáslav Dobřichovice Chrlice Lípa Věrovany
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYRON 8 3 28 7 13
Adelgidae
(Gilletteella cooleyi, Adelges laricis, Sacchiphantes abietis, S. viridis)
1ADLGF 0 0 0 0 0
Anoecia corni
(mšicovka svídová)
ANOECO 207 762 160 663 101
Aphis fabae
(mšice maková)
APHIFA
9
2
20
3
4 5
3
11
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHINA
0 2 0 0
1
0
Aphis spp.
(A.frangulae (m.krušinová), A.craccivora (m.vojtěšková), A.rumicis, A.idaei (m.maliníková) aj.)
APHISP
6 46
8
11 13 16
Aulacorthum solani
(kyjatka zemáková)
AULASO 0 3 0 0 0
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
ANURHE
5
2
38
8
14
2
11
1
7
1
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BRVCBR
5
7
17
18
6
4
2
6
0
Cavariella spp.
(především C. aegopodii (m. bršlicová))
CAVASP 1 2 0 7 0
Cinara spp.
(C. pinea, C. pini, C. piceae)
CINASP
0 3
1
2
1
0 0
Cryptomyzus ribis
(mšice rybízová)
CRYMRI
2 17
7
10 18 3
1
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
BRAYNO 0 6 45 2 7
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 5 7 3 2 0
Elatobium abietinum
(mšice smrková)
LIOAAB 0 0 0 0 0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYALPR
0
1
3
1
4 0
1
2
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPELA 0 6 1 3 0
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACSEU 0 0 0 0 0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METODR 0 5 2 2 0
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZUPE 99 281 192 80 139
Pachypappa spp.
(P. vesicalis, P. tremulae)
PAPPSP 3 47 1 2 0
Pemphigus spp.
(P. spirothecae, P. bursarius)
PEMPSP 57 614 10 436 12
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHODHU
9
1
2 0 0 2
Phyllaphis fagi
(stromovnice buková)
PHYAFA 0 0 0 0 0
Phylloxeridae
(Phyloxera coccinea, P. glaba, P. quercus, Viteus vitifoliae)
1PHYXF 7 60 24 1 3
Rhopalosiphum insertum
()
RHOPIN 0 2 0 0 1
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPPA
950
35
5066
206
657
51
2500
123
539
24
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
MACSAV 2 11 8 9 5
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM
71
2
394
34
102
5
172
13
51
4
celkem mšic 1496 7703 1347 4083 942
za předchozí rok (2018) 356   141 838 796
za kalamitní rok (1994) 846   508 633 309

♂ označuje samce/signifies males

 

Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)

Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.

 

Počasí:
Odpoledních maxima se během celého týdne pohybovala kolem 20 °C a ranní minima klesala k 10 °C. Srážky se vyskytovaly jen místy, jednalo se o lokální přeháňky.

Letová aktivita mšic:
Letová aktivita se proti minulému týdnu zvýšila na všech lokalitách. Jednoznačně nejsilněji migruje RHOPPA, zachytáváni jsou ve zvýšené míře i samci tohoto druhu. Pokračuje přelet ANOECO a PEMPSP, zvýšily se počty u APHISP, APHIFA a také u MYZUPE, naopak na většině stanic pokles přelet ANURHE.
První okřídlené samičky RHOPPA a MACSAV byly pozorovány v nových osevech pšenice. Přibývá lokalit s hospodářsky škodlivými výskyty mšic v řepce ozimé.V Opavě 3. 10. 2019
Svatopluk Rychlý, Diagnostická laboratoř Opava

Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení ÚKZÚZ, Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Přílohy