přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 30/2018

42. týden (15.10. - 21.10.)

Rok vydání:2018
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)

Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

Náhled EPPO kód Čáslav Chrlice Lípa Věrovany Žatec
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYRON
6 41
2
0 31 7
Adelgidae
(Gilletteella cooleyi, Adelges laricis, Sacchiphantes abietis, S. viridis)
1ADLGF 0 0 0 1 0
Anoecia corni
(mšicovka svídová)
ANOECO 89 284 190 158 196
Aphis fabae
(mšice maková)
APHIFA
7
6
7
4
1 34
12
6
3
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHINA 0 0 0 3 0
Aphis spp.
(A.frangulae (m.krušinová), A.craccivora (m.vojtěšková), A.rumicis, A.idaei (m.maliníková) aj.)
APHISP
0 16
4
5 35
3
5
Aulacorthum solani
(kyjatka zemáková)
AULASO
0 2 0 0 0
1
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
ANURHE
1
1
10
9
1
3
3
1
22
2
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BRVCBR
0
2
3
2
1
6
0
3
9
20
Cavariella spp.
(především C. aegopodii (m. bršlicová))
CAVASP 1 1 0 1 0
Cinara spp.
(C. pinea, C. pini, C. piceae)
CINASP
1 0 0 1 1
1
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
BRAYNO 0 0 0 0 0
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 1 0 2 2 4
Elatobium abietinum
(mšice smrková)
LIOAAB 0 0 0 0 0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYALPR
0
1
4
7
1
1
2 1
1
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPELA
0 1
4
0 1
2
0
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACSEU 0 2 0 0 0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METODR
0 0
2
1 0 1
2
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZUPE
50
2
232
5
47
6
501
6
65
Pachypappa spp.
(P. vesicalis, P. tremulae)
PAPPSP 4 10 50 26 283
Pemphigus spp.
(P. spirothecae, P. bursarius)
PEMPSP 127 71 167 25 285
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHODHU
0 1
10
2
3
10
7
1
7
Phyllaphis fagi
(stromovnice buková)
PHYAFA 0 5 1 8 10
Phylloxeridae
(Phyloxera coccinea, P. glaba, P. quercus, Viteus vitifoliae)
1PHYXF 0 1 2 14 10
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPPA
148
51
673
160
460
191
1181
204
204
114
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
MACSAV
3
1
10
1
5
1
24
2
3
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM
156
39
1123
114
265
68
867
115
422
64
celkem mšic 697 2821 1480 3283 1750
za předchozí rok (2017) 6010 1973 3642 8665 3279
za kalamitní rok (1994) 263 504 254 323 1521

♂ označuje samce/signifies males

 

Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)

Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.

 

Počasí:
Celý pracovní týden byl ještě velmi teplý s odpoledními maximy nad 20 °C, bylo převážně polojasno a srážky se vyskytovaly jen místy. O víkendu se začalo ochlazovat, takže nejvyšší teploty zůstávaly jen v okolí 15 °C a ranní minima lokálně klesala až k nule. Bylo zataženo, ale bez srážek.

Obiloviny (BBCH 00-13):
Setí ozimů je dokončeno, v důsledku sucha porosty velmi pomalu rostou. Pozorovány jsou výskyty překračující práh hospodářské škodlivosti u kříska polního (Psammotettix alienus) a lokálně i u mšic (Aphididae). Počasí bylo příznivé pro aktivitu přenašečů viróz, a i přes razantní ochlazení aktivita vektorů pokračuje, navíc je mnoho porostů v nejcitlivější fázi pro napadení. Riziko pro šíření WDV i BYDV je nadále vysoké.

Řepka ozimá (BBCH 11 - 19):
Na porostech je pozorován hospodářsky škodlivý výskyt BRVCBR, ale hlavně MYZUPE. Pro tento druh je typické, že netvoří kolonie, nymfy se hned po narození rozlézají po listu, na některých lokalitách je ovšem tak silný výskyt, že listy jsou pokryté tolika jedinci, že kolonie připomíná. Riziko přímých i nepřímých škod, spočívajících v přenosu TuYV, je nadále vysoké.

Letová aktivita mšic:
Na všech stanicích byl zaznamenán nárůst letové aktivity. Zjištěna byla kulminace letu u RHOPPA a MYZUPE. Zatímco u prvně jmenovaného druhu je letošní podzimní migrace podprůměrná, u druhého druhu jsou počty nadprůměrné. Společným znakem vrcholu přeletu u obou druhů je, že je oproti normálu pozdnější. Vzhledem ke změně charakteru počasí se neočekává další nárůst migrace, riziko přímé škodlivost i lokálních přeletů spojených s přenosem viróz však nadále trvá.


V Opavě 26. 10. 2018
Svatopluk Rychlý, Diagnostická laboratoř Opava

Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení ÚKZÚZ, Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Přílohy