přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 29/2018

41. týden (8.10. - 14.10.)

Rok vydání:2018
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)

Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

Název EPPO kód Čáslav Chrlice Lípa Věrovany Žatec
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYRON 4 25 4 35 0
Adelgidae
(Gilletteella cooleyi, Adelges laricis, Sacchiphantes abietis, S. viridis)
1ADLGF 0 1 0 0 0
Anoecia corni
(mšicovka svídová)
ANOECO 257 125 424 159 139
Aphis fabae
(mšice maková)
APHIFA
9 1
1
1 10
2
0
2
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHINA 0 0 0 0 0
Aphis spp.
(A.frangulae (m.krušinová), A.craccivora (m.vojtěšková), A.rumicis, A.idaei (m.maliníková) aj.)
APHISP
1 10
1
3
1
17 2
Aulacorthum solani
(kyjatka zemáková)
AULASO 0 0 0 0 0
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
ANURHE
3
2
2
2
1
1
5 1
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BRVCBR
2
7
1 2
3
1
4
18
3
Cavariella spp.
(především C. aegopodii (m. bršlicová))
CAVASP
0
1
0 0
1
0 1
Cinara spp.
(C. pinea, C. pini, C. piceae)
CINASP 0 0 0 1 0
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
BRAYNO 1 2 2 4 3
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 0 1 0 2 4
Elatobium abietinum
(mšice smrková)
LIOAAB 0 0 0 0 0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYALPR
0 5
2
2
1
0
1
2
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPELA 0 0 0 0 1
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACSEU 0 0 0 0 0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METODR 0 0 0 1 1
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZUPE
21 61
1
11 219
1
39
Pachypappa spp.
(P. vesicalis, P. tremulae)
PAPPSP 10 7 12 17 34
Pemphigus spp.
(P. spirothecae, P. bursarius)
PEMPSP 77 25 78 29 70
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHODHU
3
1
4
2
0 5 0
2
Phyllaphis fagi
(stromovnice buková)
PHYAFA 0 1 0 0 3
Phylloxeridae
(Phyloxera coccinea, P. glaba, P. quercus, Viteus vitifoliae)
1PHYXF 3 4 7 30 55
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPPA
95
31
151
29
241
72
241
34
65
20
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
MACSAV
2
1
3 1 12 4
1
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM
99
20
456
26
184
24
889
46
163
24
celkem mšic 650 949 1076 1765 657
za předchozí rok (2017) 4603 2109 1887 4201 1538
za kalamitní rok (1994) 24 303 51 100 51

♂ označuje samce/signifies males

 

Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)

Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.

 

Počasí:
V pondělí se ještě místy vyskytovaly přeháňky a teploty nepřekračovaly 20 °C, po zbytek týdne však panovalo velmi teplé počasí s jasnou oblohou a odpoledními teplotami až kolem 24 °C.

Obiloviny:
Setí ozimů je téměř ukončeno. Porosty vzcházejí pomalu, ale jsou zdravé bez výskytu chorob. Zaznamenán je slabý výskyt mšic, hlavně RHOPPA a MACSAV. Zjištěny jsou jak okřídlené samičky, tak i nymfy. Díky teplému počasí vzrostlo riziko přenosu viróz, navzdory tomu, že přelet "obilních" druhů mšic zaznamenaný v sacích pastech je podprůměrný.

Řepka ozimá (BBCH 05 - 15):
Na některých lokalitách je zjištěn výskyt MUZUPE překračující práh hospodářské škodlivosti, počty nymf na listech se během tohoto týdne, kdy vládlo teplé počasí rapidně zvýšily. Vysoké procento nymf má již základy křídel, hrozí tedy další vlna přeletu mšic. Předpovídané ochlazení sice vývoj zpomalí a přelet bude omezen, riziko přenosu viróz i přímá škodlivost sáním však nadále trvají.

Letová aktivita mšic:
Na všech stanicích došlo k nárůstu počtu odchytů. Z hospodářsky významných druhů byla zvýšená letová aktivita zaznamenána u RHOPPA, u které létají ve větší míře i samci, ale také u MYZUPE, která velmi intenzivně migruje především ve Věrovanech.


V Opavě 19. 10. 2018
Svatopluk Rychlý, Diagnostická laboratoř Opava

Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení ÚKZÚZ, Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Přílohy