přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 28/2018

40. týden (1.10. - 7.10.)

Rok vydání:2018
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)

Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

Název EPPO kód Čáslav Chrlice Lípa Věrovany Žatec
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYRON 2 4 0 7 2
Adelgidae
(Gilletteella cooleyi, Adelges laricis, Sacchiphantes abietis, S. viridis)
1ADLGF 0 0 1 0 0
Anoecia corni
(mšicovka svídová)
ANOECO 124 33 362 80 86
Aphis fabae
(mšice maková)
APHIFA
2 0 4
2
12
1
0
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHINA 0 0 0 0 0
Aphis spp.
(A.frangulae (m.krušinová), A.craccivora (m.vojtěšková), A.rumicis, A.idaei (m.maliníková) aj.)
APHISP 2 2 3 11 5
Aulacorthum solani
(kyjatka zemáková)
AULASO 0 0 0 0 0
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
ANURHE
0 0
1
0 4 0
1
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BRVCBR
2
4
0 0
8
1 9
6
Cavariella spp.
(především C. aegopodii (m. bršlicová))
CAVASP 0 0 2 0 0
Cinara spp.
(C. pinea, C. pini, C. piceae)
CINASP 2 0 0 0 0
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
BRAYNO 0 1 0 2 1
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 0 0 0 0 0
Elatobium abietinum
(mšice smrková)
LIOAAB 0 0 0 0 0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYALPR 0 1 2 0 0
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPELA 0 0 0 0 0
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACSEU 0 0 0 0 0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METODR 0 0 2 0 2
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZUPE 3 2 1 14 13
Pachypappa spp.
(P. vesicalis, P. tremulae)
PAPPSP 35 3 6 5 24
Pemphigus spp.
(P. spirothecae, P. bursarius)
PEMPSP 32 1 158 54 127
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHODHU
0 0 0 2 0
1
Phyllaphis fagi
(stromovnice buková)
PHYAFA 0 0 0 0 1
Phylloxeridae
(Phyloxera coccinea, P. glaba, P. quercus, Viteus vitifoliae)
1PHYXF 1 0 0 4 0
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPPA
20
3
14 160
49
68
9
8
7
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
MACSAV
1 2 0 3
1
0
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM
50
5
55
4
136
17
118
5
44
3
celkem mšic 288 123 913 401 340
za předchozí rok (2017) 4424 660 831 1816 476
za kalamitní rok (1994) 511 1260 724 1198 1264

♂ označuje samce/signifies males

 

Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)

Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.

 

Počasí:
Na začátku týdne panovalo ještě poměrně chladné počasí s teplotami do 15 °C a občasným deštěm. Posupně se vyčasilo a koncem pracovního týdne i o víkendu se již denní maxima pohybovala okolo 20 °C, ranní minima klesala nejdříve k 5 °C a ke koni období dokonce pouze k 10 °C.

Obiloviny:
Dokončuje se výsev ozimé pšenice. Většina porostů je již vzešlá. Výskyt přenašečů viróz je sice prozatím slabý, zaznamenávány jsou okřídlené samičky mšic a první kolonie nymf, podle předpovědi počasí by mělo ovšem panovat příznivé počasí pro vývoj těchto škůdců, stoupá tím riziko přenosu viróz.

Řepka ozimá (BBCH 05 - 15):
Lokálně jsou zjištěny výskyty larev pilatky řepkové (Athalia rosae) a různě intenzivní výskyty plísně brukvovitých (Hyaloperonospora parasitica). Zaznamenán je pokračující výskyt BRVCBR a MYZUPE, riziko přenosu viróz (především TuYV) nadále trvá.

Letová aktivita mšic:
Záchyty zůstávají navzdory dobrým povětrnostním podmínkám poměrně slabé. Proti předešlému týdnu bylo zaznamenáno mírné oživení migrace jen v Lípě a Žatci. Nejsilněji stále přelétává ANOECO a dutilky (PAPPSP a PEMPSP). Z hospodářsky významných druhů jsou zaznamenávány největší počty u RHOPPA, ve srovnání z dlouhodobým průměrem ale nedosahují ani průměrných hodnot.


V Opavě 12. 10. 2018
Svatopluk Rychlý, Diagnostická laboratoř Opava

Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení ÚKZÚZ, Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Přílohy