přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 27/2018

39. týden (24.9. - 30.9.)

Rok vydání:2018
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)

Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

Název EPPO kód Čáslav Chrlice Lípa Věrovany Žatec
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYRON 3 1 1 5 0
Adelgidae
(Gilletteella cooleyi, Adelges laricis, Sacchiphantes abietis, S. viridis)
1ADLGF 0 0 0 8 0
Anoecia corni
(mšicovka svídová)
ANOECO 128 50 435 130 73
Aphis fabae
(mšice maková)
APHIFA
1 0 1
1
6
1
1
1
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHINA 0 0 2 0 0
Aphis spp.
(A.frangulae (m.krušinová), A.craccivora (m.vojtěšková), A.rumicis, A.idaei (m.maliníková) aj.)
APHISP
2 0
1
4 6 0
Aulacorthum solani
(kyjatka zemáková)
AULASO 0 0 0 0 0
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
ANURHE
0 0 0
1
1 1
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BRVCBR
2
2
0 4
10
2
1
10
3
Cavariella spp.
(především C. aegopodii (m. bršlicová))
CAVASP 0 0 0 0 0
Cinara spp.
(C. pinea, C. pini, C. piceae)
CINASP 0 0 1 1 0
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
BRAYNO 1 0 3 3 0
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 0 0 0 1 0
Elatobium abietinum
(mšice smrková)
LIOAAB 0 0 0 0 0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYALPR 0 1 1 0 1
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPELA
1
1
0 1 0 0
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACSEU 0 0 0 0 0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METODR 0 0 0 0 0
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZUPE 2 2 3 12 6
Pachypappa spp.
(P. vesicalis, P. tremulae)
PAPPSP 47 2 41 63 8
Pemphigus spp.
(P. spirothecae, P. bursarius)
PEMPSP 16 3 52 317 50
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHODHU 0 0 0 1 0
Phyllaphis fagi
(stromovnice buková)
PHYAFA 0 0 0 0 1
Phylloxeridae
(Phyloxera coccinea, P. glaba, P. quercus, Viteus vitifoliae)
1PHYXF 3 3 14 1 13
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPPA
36
3
28
5
62
7
26 8
3
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
MACSAV 0 0 0 0 0
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM
102
6
43
2
191
3
210
1
23
2
celkem mšic 356 141 838 796 204
za předchozí rok (2017) 8056 2229 1626 3647 8199
za kalamitní rok (1994) 846 508 633 309 999

♂ označuje samce/signifies males

 

Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)

Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.

 

Počasí:
Na začátku pracovního týdne ještě doznívalo chladné počasí se srážkami, odpolední maxima vystupovala jen ke 12 - 15 °C a ranní teploty lokálně klesaly pod bod mrazu. V druhé polovině týdne se vyjasnilo a nejvyšší denní tepoty vystoupily nad 20 °C, rána však zůstala chladná.

Obiloviny:
Pokračuje výsev ozimé pšenice, časně seté ozimy jsou již vzešlé. Podmínky pro aktivitu přenašečů viróz se během týdne zlepšovaly, s vyššími teplotami stoupá i riziko přenosu virů.

Řepka ozimá (BBCH 05 - 15):
Lokálně je pozorován výskyt plísně brukvovitých (Hyaloperonospora parasitica) a také výskyt larev pilatky řepkové (Athalia rosae). Stále jsou zjišťovány výskyty BRVCBR a MYZUPE.

Letová aktivita mšic:
Přelet mšic je stále poměrně slabý, proti minulému týdnu došlo k nárůstu aktivity pouze ve Věrovanech a i zde je migrace podprůměrná. Mezi nejvíce zastoupené druhy patří v tomto období ANOECO a dutilky (PAPPSP a PENPSP). Z hospodářsky významných jsou zachytávány MYZUPE dále BRVCBR a RHOPPA, u kterých je zaznamenán i vyšší podíl samců.


V Opavě 8. 10. 2018
Svatopluk Rychlý, Diagnostická laboratoř Opava

Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení ÚKZÚZ, Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Přílohy