přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 36/2016

48. týden (28.11. - 4.12.)

Rok vydání:2016
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)

Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

Název EPPO kód Čáslav Chrlice Lípa Věrovany Žatec
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYRON 0 0 0 0  
Adelgidae
(Gilletteella cooleyi, Adelges laricis, Sacchiphantes abietis, S. viridis)
1ADLGF 0 0 0 0  
Aphis fabae
(mšice maková)
APHIFA 0 0 0 0  
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHINA 0 0 0 0  
Aphis spp.
(A.frangulae (m.krušinová), A.craccivora (m.vojtěšková), A.rumicis, A.idaei (m.maliníková) aj.)
APHISP 0 0 0 0  
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
ANURHE 0 0 0 0  
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BRVCBR 0 0 0 0  
Cinara spp.
(C. pinea, C. pini, C. piceae)
CINASP 0 0 0 0  
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
BRAYNO 0 0 0 0  
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 0 0 0 0  
Elatobium abietinum
(mšice smrková)
LIOAAB 0 0 0 0  
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYALPR 0 0 0 0  
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPELA 0 0 0 0  
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACSEU 0 0 0 0  
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METODR 0 0 0 0  
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZUPE 0 0 0 0  
Pachypappa spp.
(P. vesicalis, P. tremulae)
PAPPSP 0 0 0 0  
Pemphigus spp.
(P. spirothecae, P. bursarius)
PEMPSP 0 0 0 0  
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHODHU 0 0 0 0  
Phyllaphis fagi
(Stromovnice buková)
PHYAFA 0 0 0 0  
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPPA 0 0 0 0  
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
MACSAV 0 0 0 0  
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM 0 0 0 0  
celkem mšic 0 0 0 0  
za předchozí rok (2015) 2 0 4 1 5
za kalamitní rok (1994) 1 5 3   0

♂ označuje samce/signifies males

 

Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)

Žatec: 28,29,30.11

 

Počasí:
Závěr listopadu byl polojasný, ale chladný. Ranní minima klesala až k -7 °C a denní maxima vystupovala jen k 6 °C.

Obiloviny (BBCH 00-23):
Obiloviny jsou před zimou v dobrém zdravotním stavu, přiměřeně husté. Na ozimém ječmeni byl zaznamenán výskyt BYDV.

Řepka ozimá (BBCH 11 - 19):
Řepky jsou dobře narostlé, bez příznaků chorob. Lokálně lze ještě zaznamenat výskyty živých jedinců MYZUPE. Podle dosud zjištěných odpočtů vajíček, je zatím jen jedna lokalita se středním výskytem vajíček BRVCBR, zbytek lokalit je bez výskytu.

Letová aktivita mšic:
V posledních třech listopadových dnech již nebyl na žádné stanici zaznamenán záchyt mšic.


Dovolte mi, abych využil posledního letošního vydání Aphid Bulletinu k tomu, abych vám, za celou Diagnostickou laboratoř Opava, poděkoval za celoroční přízeň a vyjádřil naději, že přinesené informace měly pro vás praktické využití. Chtěl bych vám za celý kolektiv rovněž popřát co nejklidnější předvánoční čas, hezké svátky a úspěšný nový rok.


V Opavě 9. 12. 2016
Svatopluk Rychlý, Diagnostická laboratoř Opava

Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení ÚKZÚZ, Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Přílohy