přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 29/2016

41. týden (10.10. - 16.10.)

Rok vydání:2016
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)

Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

Název EPPO kód Čáslav Chrlice Lípa Věrovany Žatec
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYRON 3 8 2 4 1
Adelgidae
(Gilletteella cooleyi, Adelges laricis, Sacchiphantes abietis, S. viridis)
1ADLGF 0 0 0 0 0
Aphis fabae
(mšice maková)
APHIFA
21
10
5
1
6
3
31
3
35
36
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHINA 0 0 0 0 0
Aphis spp.
(A.frangulae (m.krušinová), A.craccivora (m.vojtěšková), A.rumicis, A.idaei (m.maliníková) aj.)
APHISP
36
5
5 3 79
19
27
3
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
ANURHE
4
1
8
1
6
3
9
1
1
2
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BRVCBR
0
4
0
1
0
1
0 2
Cinara spp.
(C. pinea, C. pini, C. piceae)
CINASP
0
7
3
2
1
14
1
8
0
4
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
BRAYNO 0 0 0 0 0
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 1 0 1 3 1
Elatobium abietinum
(mšice smrková)
LIOAAB 0 0 0 0 0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYALPR
0
1
0 0 0 0
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPELA
34
1
1 2 1
1
2
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACSEU 0 0 0 0 0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METODR
0 1
1
0 2 0
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZUPE
1089
2
9250
2
573 727
2
142
Pachypappa spp.
(P. vesicalis, P. tremulae)
PAPPSP 0 7 14 0 0
Pemphigus spp.
(P. spirothecae, P. bursarius)
PEMPSP 18 49 149 30 7
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHODHU
0
1
4 0 1 1
3
Phyllaphis fagi
(Stromovnice buková)
PHYAFA 2 5 5 2 2
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPPA
113
31
152
64
201
114
154
56
78
43
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
MACSAV 29 23 3 5 15
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM
134
51
440
47
334
105
218
45
250
36
celkem mšic 1598 10080 1540 1402 691
za předchozí rok (2015) 3822 1376 887 1626 4407
za kalamitní rok (1994) 24 303 51 100 51

♂ označuje samce/signifies males

 

Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)

Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.

 

Počasí:
Začátek týdne byl chladný a deštivý, odpolední maxima jen výjimečně překračovala 10 °C a ranní teploty se pohybovaly kolem 2 °C. V pátek a hlavně pak o víkendu se vyčasilo a výrazně se oteplilo, takže se nejvyšší denní teploty vyšplhaly až k 18 °C.

Obiloviny:
Výsev je téměř ukončen. Porosty jsou zatím zdravé bez výskytu chorob a škůdců. Díky oteplení se znovu zvýšila aktivita přenašečů viróz a tím vzrostlo riziko přenosu z trav a neošetřených výdrolů.

Řepka ozimá (BBCH 05 - 15):
Na rostlinách jsou zaznamenány kolonie BREBRA, mimořádně silný je také výskyt MYZUPE.

Letová aktivita mšic:
Na počátku týdne byly zaznamenány jen velmi slabé záchyty. Od pátku začala letová aktivita opět narůstat, a to u RHOPPA, kde ale nebyly překonány hodnoty vrcholů letu z předešlých týdnů (viz grafy - Letová křivka mšice střemchové - na webu ÚKZÚZ). Naopak u MYZUPE bylo dosaženo vrcholů podzimní migrace a to na stanici Lípa a Chrlice. V sobou byl na této stanici zachycen vůbec nejsilnější vzorek za celou dobu sledování letu mšic v ČR. Čítal 8.787 ks mšic a z toho bylo 8.595 ks MYZUPE. Tyto mimořádné záchyty jsou přičítány minulým mírným zimám, příznivým podmínkám pro množení mšic během vegetace a také tomu, že v posledních letech jsou zaznamenávány silné výskyt MYZUPE v porostech ozimé řepky a hořčice na zelené hnojení.


V Opavě 24. 10. 2016
Svatopluk Rychlý, Diagnostická laboratoř Opava

Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení ÚKZÚZ, Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Přílohy