přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 35/2014

48. týden (24.11. - 30.11.)

Rok vydání:2014
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče
Vydal:Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)

Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

    Čáslav Chrlice Lípa Věrovany Žatec
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYPIS 0 0 0 0 0
Aphis fabae
(mšice maková)
APHFAB 0 0 0 0 0
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHNAS 0 0 0 0 0
Aphis spp.
(A.frangulae (m.krušinová), A.craccivora (m.vojtěšková), A.rumicis, A.idaei (m.maliníková) aj.)
APHISP 0 0 0 1 0
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
BRAHEL 0 0 0 0 0
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BREBRA 0 0 0 0 0
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
DIUNOX 0 0 0 0 0
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 0 0 0 0 0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYAPRU 0 0 0 0 0
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPLAC 0 0 0 0 0
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACEUP 0 0 0 0 0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METDIR 0 0 0 0 0
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZPER 1 0 0 1 0
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHOHUM 0 0 0 0 0
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPAD
1 0 24
9
2
2
2
3
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
SITAVE 0 0 0 0 0
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM 0 1 8 0 1
celkem mšic 2 1 41 6 6
za předchozí rok (2013) 2 2 0 0 2
za kalamitní rok (1994) 1 5 3   0

♂ označuje samce/signifies males

Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.

Počasí:
Poslední listopadový týden začal sice oblačně, ale denní maxima vystupovala k 5°C a v noci teplota klesala pod bod mazu jen na některých místech. Na konci týdne se začalo postupně ochlazovat a výjimečná nebyla ani místa s celodenními mrazy kolem -4°C. Sněhové pokrývky jsme se zatím nedočkali, zato výrazné komplikace způsoboval mrznoucí déšť, který přišel na začátku prosince.

Ozimy:
Celodenní mrazy ukončily aktivitu hmyzích vektorů v porostech. Hraboš polní (Microtus arvalis) však může nadále způsobovat škody.

Letová aktivita mšic:
Překvapivě nejsilnější letová aktivita byla zaznamenána v Lípě, kde ještě do čtvrtka probíhal přelet RHOPAD. Konec týdne byl již na úlovky chudý, přesto i v neděli byla v Čáslavi zachycena samička RHOPAD.


Ač je to neuvěřitelné, máme za sebou další, v pořadí již 22., sezónu monitoringu letu mšic. Tento rok můžeme bez nadsázky hodnotit jako rok mšice broskvoňové, která měla nadprůměrnou migraci v jarní i podzimní vlně a vyvolávala potřebu ošetření k zamezení šíření virových chorob u sadby brambor a podepsala se také na zvýšeném riziku napadení virózami u později setých řepek. Tradičně silné přelety mšice střemchové byly letos zaznamenány až při podzimní letové vlně a znamenaly rovněž vysoké riziko přenosu BYDV na ozimé pšenice. Detailně se budeme věnovat průběhu migrace všech druhů v závěrečné zprávě, kterou vydáváme každým rokem v předjaří a zveřejňujeme také na našich webových stránkách www.ukzuz.cz.

Chtěl bych poděkoval obsluhám sacích pastí a žlutých Lambersových misek, za jejich obětavou práci, inspektorům Oddělení karantény a integrované ochrany rostlin za odběr vzorků a sběr dat pro sestavování prognóz a také vám, čtenářům Aphid Bulletinu za přízeň, kterou jste nám opět věnovali. Dovolte mi, abych vám jménem kolektivu pracovníku Referátu monitoringu letu mšic popřál pohodový advent, klidné vánoce a samozřejmě všechno dobré do nového roku.

V Opavě 5. 12. 2014
Svatopluk Rychlý, REMOLEM Opava

Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení ÚKZÚZ, Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Přílohy