přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 29/2014

42. týden (13.10. - 19.10.)

Rok vydání:2014
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče
Vydal:Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)

Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

    Čáslav Chrlice Lípa Věrovany Žatec
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYPIS
0
2
0
3
0
1
1 0
Aphis fabae
(mšice maková)
APHFAB
18
10
1 0
1
40
9
0
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHNAS 0 0 0 0 0
Aphis spp.
(A.frangulae (m.krušinová), A.craccivora (m.vojtěšková), A.rumicis, A.idaei (m.maliníková) aj.)
APHISP
4
6
1 0 31
17
0
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
BRAHEL
1
5
0
1
1
1
3
3
1
4
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BREBRA 0 0 0 0 0
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
DIUNOX 0 0 0 0 0
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 0 0 0 1 0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYAPRU
0 1
1
0 4 0
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPLAC
0
2
1 0
1
1
2
0
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACEUP 0 0 0 0 0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METDIR
6
10
0
1
4
2
0
5
3
1
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZPER
16
1
5
2
11
4
75
2
11
2
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHOHUM
0
4
0 0 0
3
0
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPAD
830
708
77
105
654
539
903
704
995
659
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
SITAVE
0 6
1
1 40
7
10
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM
253
49
77
6
265
50
444
65
228
45
celkem mšic 1925 289 1535 2360 1959
za předchozí rok (2013) 91 1370 265 1220 474
za kalamitní rok (1994) 263 504 254 323 1521

♂ označuje samce/signifies males

Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)Lípa u H.B.: 13,14,15,16.10

Počasí:
Celý pracovní týden byl podmračený s častými přeháňkami. Teploty byly poměrně vysoké s maximy kolem 17°C a ranními minimy nad 5°C. O víkendu se vyčasilo, bylo polojasno a odpolední teploty dokonce na některých místech překročily 20°C.

Obiloviny (BBCH 00-13):
Na nových zásevech byly smýkáním zjištěny slabé výskyty mšic i kříska polního (Psammotettix alienus). Vzhledem k tomu že byly zjištěny zdroje BYDV na výdrolech a trvá silný přelet RHOPAD, vzrůstá riziko přenosu této virózy.

Řepka ozimá (BBCH 00-19):
Testováním rostlin z porostů napadených BREBRA a především MYZPER, byla potvrzena přítomnost viru západní žloutenky řepy. Navzdory svému názvu se jedná o nebezpečného škodlivého činitele právě na řepce. Projevy virózy se objevují většinou až na jaře. Obecně platí, že čím dříve je rostlina infikována tím intenzivněji se příznaky projeví. V extrémních případech může dojít k redukci výnosu až o desítky procent.

Letová aktivita mšic:
V tomto týdnu byl zaznamenán mírný nárůst letové aktivity na většině stanic. Výjimku tvořil Žatec, kde došlo k poklesu a Lípa, tam, v důsledku výpadku, nebyly zaznamenány hodnoty ze začátku týdne. Nejintenzivněji stále migruje RHOPAD, ale také MYZPER, APHISP a APHFAB.

V Opavě 29. 10. 2014
Svatopluk Rychlý, REMOLEM Opava

Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení ÚKZÚZ, Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Přílohy