přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 27/2014

40. týden (29.9. - 5.10.)

Rok vydání:2014
Vydal:Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)

Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

    Čáslav Chrlice Lípa Věrovany Žatec
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYPIS 0 0 0 8 1
Aphis fabae
(mšice maková)
APHFAB
16 0 4
1
16
2
2
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHNAS 0 0 0 0 0
Aphis spp.
(A.frangulae (m.krušinová), A.craccivora (m.vojtěšková), A.rumicis, A.idaei (m.maliníková) aj.)
APHISP
8
2
1 0
3
16
1
2
3
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
BRAHEL
2 1
1
6
3
7
3
7
2
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BREBRA
2 0 1 0 1
1
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
DIUNOX 4 0 0 2 0
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 0 0 0 0 0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYAPRU 1 0 0 2 0
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPLAC
1 0 0 1
1
2
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACEUP 0 0 0 0 0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METDIR
16
1
1 50
3
8 2
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZPER
94 10 27 65 26
1
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHOHUM 0 0 0 3 1
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPAD
1945
733
285
135
1697
994
3118
914
1223
736
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
SITAVE
14
1
5
1
5
2
20
1
11
2
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM
252
19
56
4
386
16
438
25
292
15
celkem mšic 3111 500 3198 4651 2330
za předchozí rok (2013) 502 546 677 365 1432
za kalamitní rok (1994) 511 1260 724 1198 1264

♂ označuje samce/signifies males

Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.

Počasí:
Počasí bylo polojasné až oblačné s občasnými přeháňkami. Teploty závisely na tom, zda se rozpustili ranní mlhy či nízká oblačnost. Tam, kde se udržely, byly jen kolem 15°C, na ostatních místech často vystupovaly nad 20°C.

Obiloviny (BBCH 00-13):
Dokončuje se výsev obilovin. Ve 38. týdnu nastal první vrchol přeletu RHOPAD, ten může znamenat vyšší riziko výskytu mšic a s ním spojeného šíření BYDV jen pro časně seté porosty, které dosáhly fáze 3. listu. V tomto týdnu ovšem nastalo živení letu a hodnoty úlovků často překračují i průměry z let s vysokým rizikem šíření BYDV. Je třeba monitorovat výskyty přenašečů v mladých porostech nejméně do doby, kdy denní maxima klesnou pod 10°C. Tato teplota se bere jako hraniční pro aktivitu vektorů viróz.

Řepka ozimá (BBCH 00-15):
Některé porosty byly v důsledku špatných podmínek při vzcházení kombinovaných s výskytem slimáčků (Deroceras spp.) velmi řídké a byly zaorány. Lokálně je sledován silný výskyt housenic pilatky řepkové (Athalia rosae). Jsou pozorovány příznaky fomového černání stonků řepky (Leptosphaeria maculans). Stále je možné zaznamenat MYZPER, která je, mimo jiné, přenašečem viru žluté mozaiky vodnice (TuYV).

Brambory:
Probíhá sklizeň. Výnosy hlíz jsou dobré. U sadbových brambor je vysoký podíl velkých híz. Nálet MYZPER do pastí je nadprůměrný.

Cukrovka:
Probíhá sklizeň. Výnosy bulev jsou vysoké, slabší je ovšem cukernatost.

Letová aktivita mšic:
Po minulém týdnu, kdy byl zaznamenán pokles migrace, nastalo opět oživení a bylo dosažena dalšího vrcholu letu především u RHOPAD. Vysoké jsou záchyty samců. Na brslenech jsou zaznamenány četné kolonie APHFAB, vajíčka zatím nebyla pozorována.


V Opavě 10. 10. 2014
Svatopluk Rychlý, REMOLEM Opava

Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení ÚKZÚZ, Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Přílohy