přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 28/2012

40. týden (1.10. - 7.10.)

Rok vydání:2012
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče
Vydal:Státní rostlinolékařská správa

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)
Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

    Čáslav Chrlice Lípa Věrovany Žatec
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYPIS
3
0
8
0
2
0
4
0
0
0
Aphis fabae
(mšice maková)
APHFAB
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHNAS
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Aphis spp.
(A.frangulae (m.krušinová), A.craccivora (m.vojtěšková), A.rumicis, A.idaei (m.maliníková) aj.)
APHISP
7
0
1
0
0
0
0
0
2
1
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
BRAHEL
0
0
4
1
1
0
0
0
2
0
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BREBRA
2
0
2
0
0
1
0
0
0
4
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
DIUNOX
0
0
14
0
0
0
1
0
0
0
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYAPRU
0
1
3
1
0
0
0
0
1
0
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPLAC
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACEUP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METDIR
9
0
0
0
9
0
1
1
0
0
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZPER
9
1
10
1
4
0
2
0
0
0
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHOHUM
1
0
3
0
0
0
1
0
1
0
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPAD
2814
360
300
80
461
160
224
31
148
41
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
SITAVE
0
1
7
0
2
0
2
0
1
0
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM
337
27
498
12
515
29
314
12
241
12
celkem mšic 3583 946 1185 593 454
za předchozí rok (2011) 3932 711 3997 8753 656
za kalamitní rok (1994) 511 1260 724 1198 1264

♂ označuje samce/signifies males

 

Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)
Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.

 

 

 


Počasí
Na celém území panovalo proměnlivé, ale poměrně teplé počasí. V sobotu se rtuť teploměru na východě republiky šplhala až k 23°C. O víkendu však přes naše území přešla studená fronta, která přinesla ochlazení a výrazné srážky.

Obiloviny (BBCH 10-12)
Po zlepšení vláhových poměrů v půdě porosty velmi dobře vzchází. Vzhledem k charakteru počasí je stále aktuální nebezpečí napadení porostů křískem polním (Psammotettix alienus).

Řepka ozimá (BBCH 15 -26)
Stále je možné zaznamenat výskyty housenic 3. generace pilatky řepkové (Athalia rosae).

Ostatní plodiny
Především v porostech víceletých pícnin je třeba monitorovat výskyty hraboše polního (Microtus arvalis). Jsou hlášeny až silné výskyty.

Letová aktivita mšic
Letová aktivita mšic stagnuje na průměrných hodnotách. Přelety RHOPAD odpovídají průměrům let s nízkým rizikem šíření BYDV. Na stanici Čáslav pomalu končí podzimní letová vlna, hodnoty počtu mšic se snižují.


V koloniích mšice Lambersovy (Aphis lambersi), kterou jsme před časem zmiňovali, je nyní možné pozorovat bezkřídlé živorodé samičky, bezkřídlé vejcorodé samičky a bezkřídlé samce. Na listech jsou rovněž nakladena vajíčka.

 


V Opavě 17.10. 2012
Svatopluk Rychlý, REMOLEM Opava

 

 

 

 

 

 


Tento dokument nesmí být přetiskován nebo uváděn do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení Státní rostlinolékařské správy, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.

 

Přílohy