přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 27/2012

39. týden (24.9. - 30.9.)

Rok vydání:2012
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče
Vydal:Státní rostlinolékařská správa

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)
Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

    Čáslav Chrlice Lípa Věrovany Žatec
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYPIS
0
0
6
0
2
0
1
0
2
0
Aphis fabae
(mšice maková)
APHFAB
6
0
2
0
0
0
1
0
0
0
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHNAS
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aphis spp.
(A.frangulae (m.krušinová), A.craccivora (m.vojtěšková), A.rumicis, A.idaei (m.maliníková) aj.)
APHISP
14
0
14
0
6
1
5
0
4
0
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
BRAHEL
6
1
7
0
3
0
3
0
6
3
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BREBRA
0
0
3
0
1
0
0
0
3
2
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
DIUNOX
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP
0
0
4
0
0
0
1
0
12
0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYAPRU
6
0
1
0
0
0
2
0
0
0
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPLAC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACEUP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METDIR
8
0
1
0
1
0
2
0
4
0
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZPER
6
0
5
0
2
0
0
0
9
0
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHOHUM
4
0
1
0
0
0
2
0
2
0
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPAD
9333
339
188
12
175
16
126
14
158
8
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
SITAVE
0
0
1
0
0
0
2
0
1
0
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM
327
0
340
0
378
1
432
0
506
3
celkem mšic 10053 585 586 591 723
za předchozí rok (2011) 5947 1226 8580 6488 2397
za kalamitní rok (1994) 846 508 633 309 999

♂ označuje samce/signifies males

 

Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)
Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.

 

 

 


Počasí
Na začátku týdne panovalo slunečné počasí, časté byly ovšem ranní mlhy nebo nízká oblačnost. Během týdne se charakter počasí změnil a bylo zataženo s občasnými srážkami. Nejvyšší denní teploty zůstávaly nadále kolem 20°C.

Obiloviny (BBCH 10-12)
Výsev ozimých obilovin pomalu končí. Stále trvá nebezpečí napadení porostů křískem polním (Psammotettix alienus).

Řepka ozimá (BBCH 15 -26)
Provádí se ošetření morforegulátory a také ošetření proti housenicím 3. generace pilatky řepkové (Athalia rosae).

Letová aktivita mšic
Vysoké počty mšic jsou zaznamenány pouze na stanici Čáslav, kde jsou vzorky více jak z 95% tvořeny RHOPAD. Na ostatních stanicích není přelet tak intenzivní, je průměrný nebo dokonce slabě podprůměrný. Záchyty RHOPAD jsou u těchto pastí na hodnotách průměrů let s nízkým rizikem šíření BYDV.


Na růžích je častým škůdcem kyjatka růžová (Macrosiphum rosae). Na keřích růží přezimuje jako vajíčko a na růžích také probíhá celý vývojový cyklus. Některé prameny uvádí, že může přelétávat na sekundárního hostitele. Tím je chrastavec polní (Knautia arvensis) či jiné byliny s čeledi štětkovitých (Dipsacaceae) nebo kozlíkovitých (Valerianaceae).


V Opavě 5.10. 2012
Svatopluk Rychlý, REMOLEM Opava

 

 

 

 


Tento dokument nesmí být přetiskován nebo uváděn do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení Státní rostlinolékařské správy, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.

 

Přílohy