přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 36/2010

48.týden (29.11. - 5.12.)

Rok vydání:2010
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče, Poradenství, Rostlinná výroba
Vydal:Státní rostlinolékařská správa
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1
Adresa WWW: www.srs.cz
E-mailová adresa: sekretariat@srscz
Telefon: 235 010 300

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)
Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

    Čáslav Chrlice Lípa Věrovany Žatec
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYPIS 0 0 0 0 0
Aphis fabae
(mšice maková)
APHFAB 0 0 0 0 0
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHNAS 0 0 0 0 0
Aphis spp.
(A.frangulae (m.krušinová), A.craccivora (m.vojtěšková), A.rumicis, A.idaei (m.maliníková) aj.)
APHISP 0 0 0 0 0
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
BRAHEL 0 0 0 0 2
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BREBRA 0 0 0 0 0
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
DIUNOX 0 0 0 0 0
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 0 0 0 0 0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYAPRU 0 0 0 0 0
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPLAC 0 0 0 0 0
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACEUP 0 0 0 0 0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METDIR 0 0 0 0 0
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZPER 0 0 0 0 0
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHOHUM 0 0 0 0 0
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPAD 0 0 0 0 0
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
SITAVE 0 0 0 0 0
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM 0 0 0 0 1
celkem mšic 0 0 0 0 3
za předchozí rok (2009) 4 2 10 0 0
za kalamitní rok (1994) 1 5 3   0

♂ označuje samce/signifies males

 

Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)
Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.

 

 

 

Počasí
Úplný závěr listopadu znamenal definitivní začátek zimy. Studená fronta přinesla arktický vzduch a vydatné sněžení.
Situace v letové aktivitě mšic
Mšice ukončily svůj životní cyklus a sací pasti byly vypnuty.

A nám nezbývá než všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na monitoringu mšic v letošním roce srdečně poděkovat za spolupráci. Zvláště pak bychom chtěli poděkovat panu Ing. Köhlerovi, za jeho dlouholetou, svědomitou a fundovanou práci a hlavně za nepřekonatelné komentáře k Aphid Bulletinu, kde se lidová moudrost pranostik snoubila s vlastními zkušenostmi a moderními poznatky. Jsme přesvědčeni, že odchodem do důchodu jeho aktivity pro zemědělce a zahradníky nekončí a přejeme mu pevné zdraví a životní optimismus. Poděkování náleží samozřejmě i vám všem, kteří se o naši problematiku zajímáte a jste našimi věrnými čtenáři.

Všem vám přejeme pokojný advent a radostné prožití vánoc, do nového roku naději, že bude lepší než ten minulý také zdraví a úspěchy v pracovním i osobním životě.

Těšíme se na další spolupráci s vámi v roce 2011.

Za kolektiv REMOLEM
Svatopluk Rychlý

V Opavě 6.12.2010

 


Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení SRS, Těšnov 17, 11705 Praha 1