přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 29/2010

41. týden (11.10. - 17.10.)

Rok vydání:2010
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče, Rostlinná výroba
Vydal:Státní rostlinolékařská správa - instituce zrušena
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1
Adresa WWW: www.ukzuz.cz

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.) (Catches from Johnson-Taylor Suction Traps)

    Čáslav Chrlice Lípa Věrovany Žatec
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYPIS 0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Aphis fabae
(mšice maková)
APHFAB 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHNAS 7
0
0
0
1
0
9
0
0
0
Aphis spp.
(A.frangulae(m.krušinová),A.craccivora(m.vojtěšková),A.rumicis,A.idaei(m.maliníková) aj.)
APHISP 0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
BRAHEL
 
3
17
0
0
1
0
1
0
10
5
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BREBRA 0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
DIUNOX
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYAPRU
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPLAC 0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACEUP 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METDIR 0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZPER 17
4
0
0
0
0
8
12
12
4
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHOHUM 1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPAD 160
88
18
10
7
2
142
74
71
27
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
SITAVE 4
1
0
0
0
0
7
2
2
0
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM 80
2
6
0
7
1
169
9
57
3
celkem mšic 387 36 19 440 193
za předchozí rok (2009) 3973 2861 3170 3859 817
za kalamitní rok (1994) 24 303 51 100 51

Výpadky sacích pastí:(Breakdowns)
Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.

Počasí
Třetí říjnový týden byl sychravý, průměrné denní teploty byly 2 - 3 °C pod dlouholetým normálem. Odpolední maximální teploty vystoupily jen k 6 až 12 °C. Srážek bylo málo, místy mrholilo nebo jen slabě pršelo. Loni v tuto dobu na celém území ČR sněžilo, sníh se udržel několik dní a v horách napadalo 30 - 70 cm sněhu! Tato skutečnost znamenala naplnění měsíční pranostiky: "Sněží - li brzy v říjnu, bude měkká zima". Doplatili na to zejména organizátoři MS v lyžování v Liberci. Letošní říjnová pranostika podle časného opadu listí a svěží zeleně ukazuje na dobrý rok pro zemědělce, poněvadž: "Čím dřív listí opadne, tím úrodnější příští rok" nebo "Je - li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený" a možná zmrznou v půdě také plevelné brambory.

Situace v letové aktivitě mšic
Tak jak dny jsou den ze dne chladnější, ubývá také mšic ve vzduchu. Potvrdily to, nízké úlovky mšic v SP. Ve větším počtu byly uloveny jen RHOPAD a MYZPER. Momentální intenzita přeletu odpovídá listopadovým hodnotám. Mírné oživení přeletu lze očekávat jen v případě oteplení.

Stav porostů

Obilniny 00 - 14 BBCH
Pokračuje setí, chladnější počasí zpomalilo růst a vzcházení. Po krátkém oživení přeletu RHOPAD v předchozím týdnu nastalo v třetím týdnu opět zeslabení přeletu. Největší propad nastal v lokalitě SP Žatec a Čáslav. Ve srovnání s loňskem jsou letošní úlovky RHOPAD nesrovnatelně slabší. To je dobrá zpráva, protože znamená, že riziko šíření viru BYDV je nadále velmi slabé (viz web SRS - rizikové grafy letové aktivity RHOPAD). V chladnu také pokračuje nízká aktivita kříska polního, což znamená menší riziko šíření WDV.

Cukrovka 90 BBCH
Pokračuje sklizeň. Chladné počasí s teplotami kolem 10°C zpomalilo tvorbu cukru. Chladnější počasí také zpomaluje ztráty, které vznikají uložením řepy na přícestných skládkách.

Uložení řepy na přícestných skládkách
Sklizeň organizovat tak, aby skladování bylo jen nejkratší nezbytnou dobu. Pro delší uložení vybírat jen řepu zdravou, fyziologicky vyzrálou. Osvědčily se hromady široké kolem 5 m a vysoké do 2 m. Šíření hnilob cukrovky ve skládce lze omezit prosypáváním skládky vápenným prachem nebo ošetření vápenným mlékem. Po celou dobu skladování je třeba pečlivě kontrolovat zdravotní stav cukrovky. Zjistí - li se ložiska hnilob, je nezbytné uloženou cukrovku přednostně zpracovat.

Brambory 95 - 99 BBCH
Sklizeň pomalu končí, lokálně zhoršena skladovatelnost hlíz po infekci plísni bramborovou a měkkou hnilobou hlíz bramboru.

V Opavě 25. 10. 2010 Antonín Köhler


Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení SRS, Těšnov 17, 11705 Praha 1