přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 28/2010

40. týden (4.10. - 10.10.)

Rok vydání:2010
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče, Rostlinná výroba
Vydal:Státní rostlinolékařská správa
Těšnov 65/17, 11000 Praha 1
Adresa WWW: www.srs.cz
E-mailová adresa: sekretariat@srscz
Telefon: 235 010 300

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)
Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

    Čáslav Chrlice Lípa Věrovany Žatec
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYPIS 1
0
0
0
1
0
3
0
0
0
Aphis fabae
(mšice maková)
APHFAB 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHNAS 5
0
0
0
4
0
7
0
33
0
Aphis spp.
(A.frangulae (m.krušinová), A.craccivora (m.vojtěšková), A.rumicis, A.idaei (m.maliníková) aj.)
APHISP 0
0
0
0
0
0
1
0
5
0
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
BRAHEL 6
21
1
0
2
1
7
5
245
77
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BREBRA 0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
DIUNOX 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYAPRU 0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPLAC 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACEUP 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METDIR 1
0
0
0
0
0
5
0
5
0
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZPER 12
0
0
0
5
0
8
0
27
0
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHOHUM 0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPAD 379
77
13
4
71
9
99
29
629
50
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
SITAVE 0
1
1
0
2
0
9
1
4
0
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM 257
0
12
0
72
0
211
3
286
5
celkem mšic 760 31 170 388 1375
za předchozí rok (2009) 2558 2509 1070 2244 373
za kalamitní rok (1994) 511 1260 724 1198 1264

označuje samce/signifies males

Výpadky sacích pastí:(Breakdowns)
Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.

Počasí
V uplynulém týdnu bylo převážně jasno až polojasno. Denní maximální teploty vystoupaly na 12 až 16 °C. V místech se zvýšenou oblačností byly občasné deště, na horách sněžilo. Rána byla velmi chladná, místy klesla rtuť teploměru až na minus 5 °C. Často se vyskytovaly mlhy, byly také "O svaté Brigitě (8) kdy bývá mlha v úsvitě".
Situace v letové aktivitě mšic
Úbytek srážek s denními teplotami kolem 10°C přinesl jen mírné oživení přeletu mšic, což může znamenat, že letošní podzimní populace mšic je velmi slabá. O podprůměrné letové aktivitě vypovídají také slabé úlovky mšic v SP. Nejvíce mšic, stejně jako v předchozím týdnu bylo jen na Žatecku (SP Žatec). Ve větším počtu se objevily ve vzorcích ulovených mšic jen RHOPAD, MYZPER a BRAHEL. V tomto týdnu byl také pozorován hromadný přelet asijských slunéček (Harmonia axyridis), která si začala hledat vhodná místa pro zimování ( poz. na rozdíl od roku 2008 neprojevila zájem o Prahu, pravděpodobně je tam pro ně příliš draho).
Stav porostů
Obilniny 00 - 13 BBCH

Pokračuje setí, dobré podmínky pro vzcházení. Pokračuje nízká letová aktivita RHOPAD. To je dobrá zpráva, protože znamená, že riziko šíření viru BYDV je nadále velmi slabé (viz rizikové grafy letové aktivity RHOPAD). Také podmínky pro šíření WDV, kde je přenašečem křísek polní nejsou příznivé, protože při teplotách kolem 15 °C klesá jeho pohyblivost a při teplotách pod 10 °C je také méně efektivní přenos.
Cukrovka
Také u cukrovky byla v tomto týdnu obnovena sklizeň. Výnosy jsou letos velmi rozdílné, cukernatost se zastaví jen na průměru, i když prý "Svatá Hedvika (17) med do řepy namíchá". Letos na to pravděpodobně zapomene.
Brambory
V uplynulém týdnu přestalo pršet, což znamenalo obnovení sklizně brambor, která je ve srovnání s loňskem opožděna o 10 - 14 dnů. Výnosy jsou letos jen podprůměrné až průměrné, lokálně lze očekávat zhoršenou skladovatelnost hlíz (zvýšené procento hlíz napadených plísni bramborovou a měkkou hnilobou hlíz bramboru). Další špatnou zprávou je zjištění, že pěstitelé sadby letos nezvládli "boj" proti virózám sadby. Signalizují to výsledky uznávacího řízení ÚKZÚZ, podle kterých bude letos uznáno méně než 70% z celkových množitelských ploch brambor. Důvodem neuznání jsou z 90% výskyty viróz. Na nebezpečí silného infekčního tlaku viróz upozorňovala také naše prognóza výskytu bramborových a ostatních mšic, což se zcela naplnilo (viz graf náletu mšic do ŽM lokalita Lípa). Nadprůměrná migrace bramborových (MYZPER, APHNAS) a ostatních mšic (PHOHUM, RHOPAD) spolu s výskytem plevelných brambor znamenala, že opožděně vysázené brambory vzcházely v období silného infekčního tlaku těžkých viróz tj. PVY,PLRV a PVA. Za této situace bylo třeba provádět intenzivní selekce, chemické postřiky a neodkladné desikace - realizace těchto ochranných opatření byla často narušena nepřízní počasí (dlouhodobé deště znemožňovaly vstup do porostů).

V Opavě 18.10. 2010 Antonín Köhler


Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení SRS, Těšnov 17, 11705 Praha 1