přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 36/2017

48. týden (27.11. - 3.12.)

Rok vydání:2017
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)

Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

Název EPPO kód Čáslav Chrlice Lípa Věrovany Žatec
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYRON 0 0 0 0 0
Adelgidae
(Gilletteella cooleyi, Adelges laricis, Sacchiphantes abietis, S. viridis)
1ADLGF 0 0 0 0 0
Anoecia corni
(mšicovka svídová)
ANOECO 0 0 0 1 0
Aphis fabae
(mšice maková)
APHIFA 0 0 0 0 0
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHINA 0 0 0 0 0
Aphis spp.
(A.frangulae (m.krušinová), A.craccivora (m.vojtěšková), A.rumicis, A.idaei (m.maliníková) aj.)
APHISP 0 0 0 0 0
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
ANURHE 0 0 0 0 0
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BRVCBR 0 0 0 0 0
Cinara spp.
(C. pinea, C. pini, C. piceae)
CINASP 0 0 0 0 0
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
BRAYNO 0 0 0 0 0
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 0 0 0 0 0
Elatobium abietinum
(mšice smrková)
LIOAAB 0 0 0 0 0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYALPR 0 0 0 0 0
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPELA 0 0 0 0 0
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACSEU 0 0 0 0 0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METODR 0 0 0 0 0
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZUPE 0 0 0 0 0
Pachypappa spp.
(P. vesicalis, P. tremulae)
PAPPSP 0 0 0 0 0
Pemphigus spp.
(P. spirothecae, P. bursarius)
PEMPSP 0 0 0 0 0
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHODHU 0 0 0 0 0
Phyllaphis fagi
(stromovnice buková)
PHYAFA 0 0 0 0 0
Phylloxeridae
(Phyloxera coccinea, P. glaba, P. quercus, Viteus vitifoliae)
1PHYXF 0 0 0 0 0
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPPA
0 0 0
1
13
5
0
3
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
MACSAV
0 0 0 0
1
0
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM
1 0 0 3
2
0
celkem mšic 1 0 1 25 3
za předchozí rok (2016) 0 0 0 0  
za kalamitní rok (1994) 1 5 3   0

♂ označuje samce/signifies males

 

Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)

Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.

 

Počasí:
Závěr listopadu byl zatažený a chladný. V nížinách sice pršelo, ale ve vyšších polohách sněžilo. Ranní teploty klesaly až k - 5 °C a odpolední maxima vystoupila nad 5 °C jen v prvních dvou dnech pracovního týdne.

Obiloviny (BBCH 00-23):
Obiloviny jsou přiměřeně husté v dobrém zdravotním stavu. Laboratorně byl potvrzen výskyt WDV (virus zakrslosti pšenice) na 4 a BYDV (virus žluté zakrslosti ječmene) na 1 z 24 odebraných vzorků.

Řepka ozimá (BBCH 11 - 19):
Řepky jsou dobře narostlé, bez příznaků chorob. Lokálně lze ještě zaznamenat výskyty živých jedinců MYZUPE. Z 99 odebraných vzorků je 34 pozitivních na TuYV (virus žloutenky vodnice).

Letová aktivita mšic:
I v posledním monitorovacím týdnu byly ještě zaznamenány ojedinělé záchyty mšic. Nečekaně "silně" létaly v úterý ve Věrovanech, kde bylo zaznamenáno 24 kusů z toho 13 samiček a 5 samečků RHOPPA .


V závěru další sezóny monitoringu letu mšic si dovolím poděkovat všem, kteří se podíleli na jejím zdárném průběhu, především pak obsluhám sacích pastí a Lambersových misek. Děkuji také vám čtenářům Aphid Bulletinu a věřím, že vám uveřejněné informace byly užitečné. Za celý tým Diagnostické laboratoře Opava, bych vám chtěl popřát klidný advent, radostné Vánoce a všechno dobré do nového roku 2018.


V Opavě 5. 12. 2017
Svatopluk Rychlý, Diagnostická laboratoř Opava

Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení ÚKZÚZ, Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Přílohy