přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 32/2017

44. týden (30.10. - 5.11.)

Rok vydání:2017
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)

Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

Název EPPO kód Čáslav Chrlice Lípa Věrovany Žatec
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYRON 0 0 0 0 0
Adelgidae
(Gilletteella cooleyi, Adelges laricis, Sacchiphantes abietis, S. viridis)
1ADLGF 0 0 0 0 0
Anoecia corni
(mšicovka svídová)
ANOECO 10 6 7 12 2
Aphis fabae
(mšice maková)
APHIFA
2 0 0 3
3
0
1
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHINA 0 0 0 0 0
Aphis spp.
(A.frangulae (m.krušinová), A.craccivora (m.vojtěšková), A.rumicis, A.idaei (m.maliníková) aj.)
APHISP
0 0 0 1 0
2
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
ANURHE
0 0 0
1
0 0
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BRVCBR 0 0 0 0 0
Cinara spp.
(C. pinea, C. pini, C. piceae)
CINASP 0 0 0 1 0
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
BRAYNO 0 0 0 0 0
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 0 0 0 0 0
Elatobium abietinum
(mšice smrková)
LIOAAB 0 0 0 0 0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYALPR 0 0 0 0 0
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPELA 0 0 0 0 0
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACSEU 0 0 0 0 0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METODR 0 0 0 0 0
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZUPE
2
1
6 3
1
9
4
4
4
Pachypappa spp.
(P. vesicalis, P. tremulae)
PAPPSP 2 0 0 0 0
Pemphigus spp.
(P. spirothecae, P. bursarius)
PEMPSP 3 2 2 5 1
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHODHU
0
2
1
4
0 0
2
0
Phyllaphis fagi
(stromovnice buková)
PHYAFA
0 0 0 0
1
0
Phylloxeridae
(Phyloxera coccinea, P. glaba, P. quercus, Viteus vitifoliae)
1PHYXF 0 0 0 0 0
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPPA
50
136
30
58
16
62
59
97
20
28
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
MACSAV
0 1
2
0 2
1
0
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM
3
7
12
10
9
14
21
20
3
6
celkem mšic 218 132 115 241 71
za předchozí rok (2016) 138 81 250 62 16
za kalamitní rok (1994) 88 387 45 151 48

♂ označuje samce/signifies males

 

Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)

Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.

 

Počasí:
Počátek týdne byl chladný s odpoledními teplotami do 9 °C a ranními minimy často dokonce pod bodem mrazu s deštěm a ve vyšších polohách se srážkami smíšenými nebo sněhovými. Během týdne se vyčasilo a o víkendu panovalo polojasné počasí s odpoledními maximy až kolem 15 °C.

Obiloviny (BBCH 00-23):
Aktivita přenašečů viróz je omezena výkyvy počasí, pouze v teplejších dnech by mohli ještě působit škody. Lokálně je zaznamenán střední výskyt hraboše polního (Microtus arvalis).

Řepka ozimá (BBCH 11 - 19):
Stále je pozorován výskyt MYZUPE a BRVCBR. Z bezmála sta testovaných vzorků je více jak třetina pozitivní na virus žloutenky vodnice (TuYV).

Letová aktivita mšic:
V tomto týdnu došlo k prudkému poklesu letové aktivity. Je to důsledek změny charakteru počasí, ale samozřejmě i pokročilého stavu vegetace, přesto jsou hodnoty přeletů na většině stanic vyšší, než tomu bylo vloni touto dobou. U RHOPPA pokračuje relativně silný přelet samců, hodnoty jejich odchytů převyšují několikanásobně počty samiček.


V Opavě 9. 11. 2017
Svatopluk Rychlý, Diagnostická laboratoř Opava

Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení ÚKZÚZ, Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Přílohy