přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aphid Bulletin č. 30/2017

42. týden (16.10. - 22.10.)

Rok vydání:2017
Tématické oblasti: Rostlinolékařská péče

Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)

Catches from Johnson-Taylor Suction Traps

Název EPPO kód Čáslav Chrlice Lípa Věrovany Žatec
Acyrthosiphon pisum
(kyjatka hrachová)
ACYRON 3 0 5 7 1
Adelgidae
(Gilletteella cooleyi, Adelges laricis, Sacchiphantes abietis, S. viridis)
1ADLGF 0 0 0 0 0
Anoecia corni
(mšicovka svídová)
ANOECO 143 65 341 167 101
Aphis fabae
(mšice maková)
APHIFA
23
1
7
4
8
2
37
17
11
1
Aphis nasturtii
(mšice řešetláková)
APHINA
1 0
1
5 0
1
2
Aphis spp.
(A.frangulae (m.krušinová), A.craccivora (m.vojtěšková), A.rumicis, A.idaei (m.maliníková) aj.)
APHISP
6 1 3 2
2
5
Brachycaudus helichrysi
(mšice slívová)
ANURHE
0
1
2 3
2
3
4
0
3
Brevicoryne brassicae
(mšice zelná)
BRVCBR
1
1
0
2
2
3
1 0
1
Cinara spp.
(C. pinea, C. pini, C. piceae)
CINASP
0 1 0 1 0
1
Diuraphis noxia
(mšice zhoubná)
BRAYNO 0 5 0 0 0
Dysaphis spp.
(především D.plantaginea (m.jitrocelová), D.pyri)
DYSASP 6 0 0 5 10
Elatobium abietinum
(mšice smrková)
LIOAAB 0 0 0 0 0
Hyalopterus pruni
(mšice švestková)
HYALPR
0
1
4
1
1
1
2
2
0
Hyperomyzus lactucae
(mšice lociková)
HYPELA
3
1
2 2
1
3
2
2
Macrosiphum euphorbiae
(kyjatka zahradní)
MACSEU 0 0 1 0 0
Metopolophium dirhodum
(kyjatka travní)
METODR
9
8
2 5 2
1
0
1
Myzus persicae
(mšice broskvoňová)
MYZUPE
143
8
79
3
133
8
152
3
165
8
Pachypappa spp.
(P. vesicalis, P. tremulae)
PAPPSP 3 2 19 4 0
Pemphigus spp.
(P. spirothecae, P. bursarius)
PEMPSP 40 24 361 47 30
Phorodon humuli
(mšice chmelová)
PHODHU
3
2
26
34
0
4
10
14
2
15
Phyllaphis fagi
(stromovnice buková)
PHYAFA
2 1 0 3
1
2
2
Phylloxeridae
(Phyloxera coccinea, P. glaba, P. quercus, Viteus vitifoliae)
1PHYXF 0 0 0 1 0
Rhopalosiphum padi
(mšice střemchová)
RHOPPA
3415
1925
697
423
1729
604
5915
1796
1681
872
Sitobion avenae
(kyjatka osenní)
MACSAV
11
4
19
2
5
3
32
6
52
4
ostatní mšice
(nesledované druhy)
OSTM
179
67
486
80
308
83
355
67
217
90
celkem mšic 6010 1973 3642 8665 3279
za předchozí rok (2016) 598 305 188 271 362
za kalamitní rok (1994) 263 504 254 323 1521

♂ označuje samce/signifies males

 

Výpadky sacích pastí: (Breakdowns)

Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.

 

Počasí:
Začátek týdne byl slunečný a velmi teplý. Odpolední maxima vystupovala nad 20 °C. Od poloviny týdne převládalo mlhavé, ale stále docela teplé počasí, o víkendu se ještě více zatáhlo a přidaly se srážky. Teploty v odpoledních hodinách se však stále pohybovaly okolo 15 °C a ranní minima klesala k 10 až 6 °C.

Obiloviny (BBCH 00-23):
Na některých lokalitách se ještě dokončuje setí ozimů, naopak nejdříve seté porosty již začaly odnožovat. Lokálně jsou zaznamenány první výskyty padlí pšenice (Blumeria graminis). V nových zásevech jsou pozorovány první výskyty kříska polního (Psammotettix alienus) a mšic (Aphididae). Počasí bylo příznivé pro aktivitu přenašečů, ale podle předpovědi meteorologů bude následovat prudké ochlazení, které ji omezí nebo dokonce ukončí, neboť teploty mají klesat až pod nulu. Výskyty hraboše polního (Microtus arvalis) vyžadující ošetření jsou ojedinělé.

Řepka ozimá (BBCH 11 - 19):
Na porostech je pozorován výskyt BRVCBR a také MYZUPE, který je sice mnohonásobně nižší než v minulém roce, přesto je na některých lokalitách napadeno více jak 3,1 % rostlin, což odpovídá silnému výskytu.

Letová aktivita mšic:
Díky vhodnému počasí opět na většině stanic narostly počty odchycených mšic, pokles byl zaznamenán pouze na lokalitě Chrlice. Velmi vysoké hodnoty byly zaznamenány u RHOPPA, překonaly tak počty z minulého týdne, v Lípě a Věrovanech byly dokonce nejsilnější z celého letošního roku. Nadprůměrné a také nevyšší hodnoty, tentokrát na všech stanicích, byly zjištěny u MYZUPE. Početné úlovky byly zaznamenány u PEMPSP, ANOECO, PHODHU, APHIFA a MACSAV. Velmi vysoké jsou letos úlovky samců, jejich výskyt svědčí o silném zastoupení našim zimám přizpůsobených holocyklických kmenů, které přezimují jako vajíčko na primárních (zimních) hostitelích. Podle jejich počtů by se tedy dalo usuzovat na mrazivou zimu.


V Opavě 27. 10. 2017
Svatopluk Rychlý, Diagnostická laboratoř Opava

Tato tiskovina (listovka) nesmí být přetiskována nebo uváděna do oběhu pomocí elektronických, mechanických, fotografických či jiných prostředků bez výslovného povolení ÚKZÚZ, Hroznová 63/2, 656 06 Brno

Přílohy