přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Monitorování letu mšic - Aphid bulletin

Monitorování letové aktivity mšic bylo v České republice zahájeno v roce 1992. V současné době jsou na zkušebních stanicích v Čáslavi, Dobřichovicích, Chrlicích, Lípě u Havlíčkova Brodu a Věrovanech v provozu sací pasti typu Johnson – Taylor vysoké 12,2 metru (Obr. 1). Rozmístění sacích pastí (tab. 1) reprezentuje hlavní pěstitelské oblasti (Obr. 2). Všechny jsou každoročně uvedeny do provozu 1. dubna a jejich provoz je ukončen 30. listopadu. Během této doby pasti pracují nepřetržitě 24 hodin denně.

Letová aktivita mšic se sleduje také Lambersovými miskami umístěnými v porostech sadbových brambor. Misky jsou instalovány do porostů v době jejich vzcházení a ponechávají se zde až do sklizně. V současné době jsou umístěny na lokalitách v Březové u Opavy, Karlových Varech, Lípě u Havlíčkova Brodu a Pelhřimově.

Denní úlovky mšic ze sítě sacích pastí a vzorky z Lambersových misek jsou průběžně analyzovány v Diagnostické laboratoři Opava, která je pracovištěm Odboru diagnostiky. Sleduje se letová aktivita významných zemědělských a lesních druhů mšic:

Acyrthosiphon pisum (kyjatka hrachová) - SP, LM

Adelgidae (především: Adelges laricis – korovnice pupenová, Dreyfusia nordmannianae – korovnice kavkazská, Pineus pini – korovnice borová, Sacchiphantes viridis – korovnice zelená) – SP

Anoecia corni (mšicovka svídová) – SP

Aphis fabae (mšice maková) - SP, LM

Aphis nasturtii (mšice řešetláková) – SP, LM

Aphis spp. (především: A. frangulae – mšice krušinová, A. craccivora – mšice vojtěšková, A. idaei – mšice maliníková, A. rumicis – mšice šťovíková) – SP, LM

Aulacorthum solani (kyjatka zemáková) – SP, LM

Brachycaudus helichrysi (mšice slívová) - SM, LM

Brevicoryne brassicae (mšice zelná) - SM, LM

Cavariella spp. (zejména: C. aegopodii – mšice bršlicová, C. archangelicae – mšice děhelová, C. pastinacae – mšice pastináková) – SP, LM

Cinara spp. (zejména: C. curvipes – medovnice křivonohá, C. laricis – medovnice černoskvrnná, C. pectinatae – medovnice jedlová, C. piceae – medovnice velká) - SP

Cryptomyzus ribis (mšice rybízová) – SP

Diuraphis noxia (mšice zhoubná) – SP, LM

Dysaphis spp. (zejména: Dysaphis pyri - mšice svízelová, Dysaphis plantaginea - mšice jitrocelová) – SP, LM

Hyalopterus pruni (mšice švestková) – SP, LM

Hyperomyzus lactucae (mšice lociková) – SP, LM

Macrosiphum euphorbiae (kyjatka zahradní) – SP, LM

Metopolophium dirhodum (kyjatka travní) – SP, LM

Myzus persicae (mšice broskvoňová) – SP, LM

Pachypappa spp. (zejména: P. marsupialis – dutilka měchýřková, P. populi – dutilka vrbová, P. vesicalis – dutilka lindová) – SP

Pemphigus spp. (zejména: P. bursarius – dutilka topolová, P. populinigrae – dutilka listová) – SP

 

Phorodon humuli (mšice chmelová) – SP, LM

Phyllaphis fagi (stromovnice buková) – SP

Phylloxeridae (zejména: Viteus vitifoliae – mšička révokaz, Phylloxera coccinea, P. glabra, P. quercus) – SP

Rhopalosiphum insertumSP, LM

Rhopalosiphum padi (mšice střemchová) – SP, LM

Sitobion avenae (kyjatka osenní)SP, LM

Legenda: SP – sací pasti, LM – Lambersovy misky

Výsledky jsou sumarizovány do tabulek a uváděny v týdenních přehledech o náletu mšic pod názvem Aphid Bulletin. Informace o letové aktivitě mšic jsou výrazným signálem pro zahájení sledování mšic v porostech, současně je lze využít pro zpřesnění prognózy výskytu virových infekcí přenášených mšicemi k zajištění výnosu obilnin a kvality sadby brambor a pro včasné nasazení insekticidní ochrany rostlin.

(tab. 1) Rozmístění sacích pastí typu Johnson - Taylor a charakteristiky stanic
Lokalita Souřadnice

Výška

m n.m.

Teplota*

°C

Srážky** mm
Čáslav 49°54´10.015´´N15°24´53.193´´E 260 8,9 555
Dobřichovice 49°56´08.0´´N14°17´05.0´´E 206 8,9 522
Chrlice 49°7´25.856´´N16°38´2.599´´E 190 9 451
Lípa 49°33´22.133´´N15°32´13.146´´E 505 7,5 594
Věrovany 49°28´24.380´´N17°16´27.069´´E 207 8,7 502
Vysvětlivky: *dlouhodobá průměrná teplota t30 a ** dlouhodobý průměrný úhyn srážek s30 (1972-2002)

Obr.1 - sací past typu Johnson-Taylor v Lípě

Obr.1


Obr. 2 - Rozmístění sacích pastí a Lambersových misek v ČR

Obr. 2


 

 

 

 

Přílohy

Související odkazy