přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Setkání českých a maďarských rostlinolékařů v Hnanicích na Moravě

10.10.2018

Dne 3. října 2018 se sešli zástupci rostlinolékařů ÚKZÚZ a maďarských úřadů odpovědných za zdraví rostlin v jihomoravských Hnanicích. Cílem setkání byla vzájemná výměna praktických zkušeností a přístupu při potlačení závažné fytokaranténní choroby bramboru – bakteriální hnědé hniloby.

Pozvání přijali proto také bakteriologové Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Setkání mělo neformální ráz a probíhalo v přátelské atmosféře.

Původce hnědé hniloby – bakterie Ralstonia solanacearum -  je rozšířena na území Maďarska na planě rostoucích hostitelských rostlinách v zavlažovacích kanálech a sporadicky je výskyt zjišťován také v hlízách bramboru. V Česku se tato bakterie zatím vyskytuje na planě rostoucích hostitelích jen lokálně v některých řekách v oblastech pěstování raných brambor v Polabí a na jižní Moravě, výskyt v porostech bramboru je naprosto ojedinělý. Význam bakterie tak spočívá hlavně v omezení použití bakterií kontaminované říční vody k závlaze porostů bramboru. 

Maďarští kolegové nás podrobně seznámili se systémem průzkumu výskytu původce hnědé hniloby bramboru jak v porostech bramboru, tak v povrchové vodě. Rovněž jsme získali velmi cenné informace o maďarském přístupu při ukládání rostlinolékařských opatření v případech potvrzeného výskytu bakterie v hlízách bramboru i v povrchových vodách.

Maďarsko nesouhlasí s vyškrtnutím bakterie Ralstonia solanacearum ze seznamu karanténních škodlivých organismů EU s ohledem na její jen sporadický výskyt v hlízách bramboru. S českou stranou se však shoduje na přísnější regulaci dovozu brambor ze třetích zemí, kde se bakterie vyskytuje. Jedná se zejména o Egypt, odkud Evropská komise opakovaně na výjimku povoluje dovozy nesadbových brambor. Rozšíření původce hnědé hniloby je však v Egyptě značné a zjevně není pod kontrolou. Dokazují to mimo jiné také dva letošní případy nálezů bakterie v bramborách původem z Egypta v české obchodní síti, které ÚKZÚZ odhalil při provádění rutinního rostlinolékařského dozoru.

Čeští a maďarští experti se kromě vzájemné podpory v případech shodných stanovisek při jednáních na úrovni EU dohodli na častějších kontaktech a na výměně odborných informací nejen k tématu bakteriální hnědé hniloby bramboru.