přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Minimalizace rizik v souvislosti se setím namořeného osiva

11.2.2020

Minimalizace rizik v souvislosti se setím osiva namořeného přípravky na ochranu rostlin

Nanášení přípravku na osivo se provádí profesionálními zařízeními určenými k moření osiv. V těchto zařízeních by se měly používat nejlepší dostupné techniky, kterými lze minimalizovat rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy. Pro setí namořeného osiva je pak vhodné použití adekvátního vybavení, které zajistí vysoký stupeň vpracování do půdy, minimalizaci úniku látky a minimalizaci rozptylu prachu.

Při použití podtlakových pneumatických secích strojů pro setí namořeného osiva existuje riziko úniku přípravků a rozptylu prachu do ovzduší. Tyto secí stroje by měly být vybaveny konstrukčními prvky, které odvádějí a směrují tlakový vzduch od výsevních ústrojí na povrch pozemku/půdy, čímž významně omezují rozptyl prachových částic, které mohou nést zbytky mořidel. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vydává seznam doporučených pneumatických secích strojů.

Návod k použití přípravků s vybranými účinnými látkami obsahuje závazná omezení použití s ohledem na moření a následné vysetí, která se musí brát v potaz také při tvorbě úřední návěsky nebo návěsky dodavatele osiva. Jedná se např. o: „Za účelem ochrany včel použijte pouze profesionální zařízení pro moření osiva. Při setí pomocí pneumatických secích strojů použijte výhradně ty, které jsou k tomuto účelu doporučené ÚKZUZ. Obaly s osivem ošetřeným přípravkem XY musí být označeny informací, že osivo bylo ošetřeno účinnou látkou xy. Na obalech musí být uvedena opatření ke zmírnění rizika při nakládání s osivem ošetřeným přípravkem XY.“

 

Přílohy