přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Harmonizované ukazatele rizik dle směrnice 2009/128/ES

Harmonizované ukazatele rizik dle čl. 15 odst. 2 směrnice 2009/128/ES

Směrnicí Komise (EU) 2019/782 byly stanoveny harmonizované ukazatele rizik (dále jen „HRI“), které poskytují prostředky k měření pokroku při dosahování hlavního cíle směrnice 2009/128 / ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů, konkrétně snížení rizik spojených s používáním pesticidů pro lidské zdraví
a životní prostředí.

Odkaz na směrnici Komise (EU) 2019/782 je následující: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:127:FULL&from=CS

Česká republika tímto zveřejňuje vypočítané HRI 1 a HRI 2.

HRI 1, HRI 2 byly vypočítány dle směrnice Komise (EU) 2019/782 a účinné látky obsažené v přípravcích na ochranu rostlin byly zařazeny do 4 skupin
(1, 2, 3, 4) a 7 kategorií (A, B, C, D, E, F, G). Vysvětlení k označení skupin
(1 - 4) a kategorií (A – G), které jsou uvedeny v tabulkách a grafech pro jednotlivé HRI, je k dispozici v příloze.

 

Přílohy