přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Povolování souběžného obchodu přípravku

Právní regulace

Instrukce k podání žádosti o povolení souběžného obchodu se řídí článkem 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

Přípravek na ochranu rostlin povolený v jednom členském státě (dále jen „členský stát původu“) může být na základě udělení povolení k souběžnému obchodu zaveden, uveden na trh a použit v jiném členském státě (dále jen „zavádějící členský stát“), pokud tento členský stát stanoví, že přípravek na ochranu rostlin je shodný s přípravkem, který je již na jeho území povolen (dále jen „referenční přípravek“).

 

Důležité informace

 

Potřebné formuláře

 

Podací místo

Žádost může být podána buď prostřednictvím doručovacích služeb, datové schránky ÚKZÚZ  nebo osobně na adrese:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor přípravků na ochranu rostlin
Zemědělská 1752/1a, 61300 Brno

Na obálku s žádostí nebo jinou korespondencí týkající se povolování přípravků uvádějte pouze výše zmíněnou adresu. Neuvádějte jména zaměstnanců sekce.


Kontakt

vedoucí oddělení

Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Mgr. Renata Kuchařová 545 110 429
602 221 153

 

 

Související odkazy