přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Reregistrace přípravku na ochranu rostlin

Odbor přípravků na ochranu rostlin postupuje v souladu s metodikou podle
čl .43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne
21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

 

PDF Pesticides guidance renewal 1107_2009 Otevírá se do nového okna. (520 KB)


Kontakt

Jméno
Funkce
Telefon E-mailová adresa
RNDr. Lucie Váňová, Ph.D.
vedoucí oddělení
545 110 478