přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Požadavky OPOR na předkládané analytické metody pro technickou účinnou látku a přípravky na ochranu rostlin

7.5.2019

Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed, Section Phytopharmaceuticals - Plant Protection Products - Legislation, na svém březnovém zasedání konaném ve dnech 21. - 22. března 2019 vzalo na vědomí revidovanu verzi Guidance Document SANCO/3030/99 rev. 5,
ze dne 22. března 2019, s názvem:

Technical Active Substance and Plant protection products: Guidance for generating and reporting methods of analysis in support of
pre- and post-registration data requirements for Annex (Section 4) of Regulation (EU) No 283/2013 and Annex (Section 5) of Regulation (EU) No 284/2013:

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_3030.pdf

U podání od 1. října 2019 včetně bude oddělením fyzikálních a chemických vlastností OPOR vyžadována validace předkládaných analytických metod vypracovaných v souladu s tímto dokumentem.