přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pokusy s přípravky na ochranu rostlin

Právní regulace

Způsobilost k provádění pokusů a zkoušek s přípravky nebo dalšími prostředky se řídí článkem 54 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

 

Důležité informace

 

Potřebné formuláře

 

Pokusy s dalšími prostředky

Provádění pokusů se řídí § 54 odst. 14 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Použití dalších prostředků nezapsaných do úředního registru nebo použití dalších prostředků odchylně od jejich zápisu musí být nejpozději 60 dní před jeho zahájením písemně oznámeno ÚKZÚZ.

 

Podací místo

Žádat o poskytnutí informací, které se týkají podání žádosti a kroků s tím spojených lze písemně, telefonicky nebo osobně na ÚKZÚZ

UKZUZ
Odbor přípravků na ochranu rostlin
Zemědělská 1752/1a, 61300 Brno

 

elektronické podání

pripravky@ukzuzcz (se zaručeným elektronickým podpisem)
ID datové schránky: ugbaiq7

Kontakt

Jméno Telefon E-mailová adresa
Ing. Ivana Minářová 545 110 444
Mgr. Tereza Schilberger 545 110 426

 

Přílohy

Související odkazy