přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace o povolení rozšířeného použití přípravku na menšinová použití

Právní regulace

Povolování menšinového použití se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

Menšinovým použitím se rozumí rozšířené použití přípravku pro jiné účely, než pro účely podle registrace tohoto přípravku v České republice.

Navrhnout rozšířené použití mohou držitelé povolení k přípravku, profesní uživatelé přípravků nebo jejich sdružení, vědecké výzkumné instituce v oblasti zemědělství a lesnictví, ústřední správní úřady a ostatní správní úřady v resortu zemědělství a lesnictví.

 

Důležité informace

 

Potřebné formuláře

  • Podnět k povolení přípravku na ochranu rostlin  na menšinová použití (držitel povolení)
     

 

Podací místo:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor přípravků na ochranu rostlin
Zemědělská 1752/1a, 61300 Brno
tel.: 545 110 438
pripravky@ukzuzcz

Na obálku s návrhem nebo jinou korespondencí týkající se rozšířeného použití přípravků uvádějte pouze výše zmíněnou adresu. Neuvádějte jména zaměstnanců sekce.

 

Kontakt

Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Ing. Jana Ondráčková 545 110 470
724 344 498
Ing. Kateřina Bagarová, Ph.D. 545 110 492

 

 

Související odkazy