přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Herbicidy

4.1.2016

Stupnice citlivosti plevelů pro ČR:

Označení (v ETK)

Úroveň účinnosti prokázaná v pokusech

 

Citlivé plevele

 

 

Konzistentní účinnost 85 % a více.

Přípravek by měl dosáhnout v pokusech vyrovnané účinnosti 85 % a vyšší.

 

Méně citlivé plevele

 

Méně konzistentní účinnost.

Průměrná účinnost 70 – 85 %.

Ve většině pokusů by se měla účinnost pohybovat v tomto rozmezí

 

Odolné plevele

 

Průměrná účinnost pod 70 %

konzistentní= vyrovnaná účinnost jen s ojedinělými, odůvodnitelnými výkyvy

Pro hlavní (významné) plevele v jednotlivých plodinách nebo skupinách plodin nebo na plevele, na něž je přípravek zaměřen (např. ú.l. clomazone na svízel) by se mělo dosáhnout konsistentní účinnosti 90 % a více.

Za obecně přijatelnou intenzitu výskytu plevele v pokusu je považován počet cca 5 ks/m2. V některých případech, např. u vytrvalých plevelů s nerovnoměrným výskytem, lze akceptovat i nižší počet (3 ks/m2).