přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Fungicidy, zoocidy

4.1.2016

Od ledna 2014 došlo ke změně v používání pojmů „částečná vedlejší účinnost“ a „významná vedlejší účinnost“ v závěrech hodnocení dokumentace k biologické účinnosti přípravků na ochranu rostlin.

1) Pojmy „částečná vedlejší účinnost“ a „významná vedlejší účinnost“ se ruší.

2) Pojem „vedlejší účinnost“ je možné uvést jako informaci pod indikační tabulkou v případech:

  • vzájemného uznání u indikací typu „reduced control“,
  • re-registrace, kde byla dříve uvedena „významná vedlejší účinnost“ nebo „částečná vedlejší účinnost“,
  • výjimečně u nových přípravků, pokud není možné stanovit podmínky, za kterých může dojít ke snížení účinnosti (např. u mořidel, kdy je účinnost vysoká, ale nedosahuje požadovaného limitu pro ČR).

Pojem „vedlejší účinnost“ lze na etiketu uvést pouze v plodině, ve které přípravek dosáhl alespoň jednu registrovanou indikaci.

Indikace s vedlejší účinností se nezapisují do indikační tabulky!

3) Nově se zavádí pojem „průměrná účinnost“, který se použije v případech:

  • vzájemného uznání u indikací typu „moderate control“,
  • hodnocení nových přípravků, kdy ČR není ZRMS a indikace byla vyhodnocena jako „moderate control“.

Tyto indikace budou uvedeny v indikační tabulce s dodatečným upozorněním pod indikační tabulkou.

V případech, kdy na základě registrační zprávy ZRMS je možné stanovit podmínky, za kterých může dojít ke snížení účinnosti, bude přednostně uvedeno upozornění větou typu:

Při použití proti …. v podmínkách silného infekčního tlaku/v hustých výsadbách/v citlivých odrůdách nelze vyloučit snížení účinnosti.

Pokud ze závěrů hodnocení přípravku tyto podmínky není možné stanovit, použije se pojem „průměrná účinnost“ a pod indikační tabulkou se uvede věta:

Přípravek dosahuje proti …… průměrné účinnosti.