přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Oznamovací povinnost pro podnikatele

kteří uvádějí přípravky nebo další prostředky na trh v České republice nebo je skladují za účelem vývozu do třetích zemí

 

Právní regulace

Povinnost je dána zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon“). Podle § 60 odst. 1 písm. a) zákona jsou podnikatelé, kteří uvádějí na trh v České republice (dále jen „ČR“) přípravky na ochranu rostlin (dále také „přípravky“) nebo další prostředky na ochranu rostlin (dále také „další prostředky“), nebo podnikatelé, kteří přípravky nebo další prostředky na území ČR skladují za účelem jejich vývozu do třetích zemí, povinni oznámit ÚKZÚZ vždy do 3 dnů od přemístění na území ČR množství jimi nově skladovaných přípravků nebo dalších prostředků, které přemístili z jiného členského státu EU nebo dovezli ze třetích zemí, a to včetně názvů a čísel šarží, tzn. oznámit ÚKZÚZ název přípravku nebo dalšího prostředku a množství dle jednotlivých šarží, které přemístili na území ČR.

 

Podací místo

Oznámení výše uvedených informací ÚKZÚZ může být podáno jedním z uvedených způsobů:

 • Elektronické podání – datová zpráva prostřednictvím datové schránky ÚKZÚZ (ugbaiq7)
 • Doporučeně poštou na adresu

  UKZUZ
  Odbor přípravků na ochranu rostlin
  Zemědělská 1752/1a, Brno, 61300

 • Osobně na podatelnu v době od 8.00 do 15.00 hod

  UKZUZ
  Odbor přípravků na ochranu rostlin
  Zemědělská 1752/1a, Brno, 61300

 • On-line v programu PPP.

Pro možnost využívání programu PPP je třeba si zřídit přístup na portál e-Agri. Ten zajišťují regionální pracoviště Agentury pro zemědělství a venkov, kde je uživateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo.  Po obdržení uživatelského jména a hesla je nutné před prvním přihlášením kontaktovat pracovníky ÚKZÚZ pro přidělení uživatelských rolí (zápis přípravků přemístěných na území ČR) v programu PPP.

 

Kontakty

Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa
Ing. Tomáš Jedlička 545 110 453
602 472 248
Milan Sychra 545 110 460
602 287 237

Pracovní postup v programu PPP je k dispozici na webových stránkách ÚKZÚZ: manuály PPP -  hlášení o uvádění POR na trh. V případě nejasností využijte kontakt na pana Milana Sychru.

 

Sankce v případě nedodržení povinností jsou stanoveny zákonem.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2015

Popis byl naposledy aktualizován

23.04.2015

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.