přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Osvědčování způsobilosti ke GEP

k provádění pokusů nebo zkoušek pro účely výzkumu nebo vývoje

Pro účely výzkumu nebo vývoje lze provádět pokusy a zkoušky zahrnující uvolnění nepovoleného přípravku na ochranu rostlin do životního prostředí nebo jeho nepovolené použití, pokud členský stát, na jehož území mají být pokusy nebo zkoušky provedeny, posoudil dostupné údaje a udělil povolení pro účely provedení zkoušek. (Článek 54, odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009)

 

Důležité informace

 

Přílohy k Instrukci

 

Podací místo

UKZUZ
Odbor přípravků na ochranu rostlin
Zemědělská 1752/1a, 61300 Brno

 

Kontakt

Jméno
Funkce
Telefon E-mailová adresa
Ing. Ivana Minářová
hlavní specialista POR
545 110 444