přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Srovnávací posouzení

Srovnávací posouzení přípravků je proces, při kterém jsou srovnávána použití přípravků obsahujících látku, která se má nahradit možnými alternativami. Výsledkem posouzení je závěr, který řekne, zda je možné srovnávaný přípravek nahradit nějakou přijatelnější alternativou anebo, zda to možné není. Srovnávací posouzení přípravků je národní proces. Nelze tedy příliš uplatňovat sdílení posuzování s ostatními členskými státy, nicméně je snaha mít alespoň společné základní metodiky, podle kterých lze posuzování provádět.

Srovnávací posouzení se provádí u přípravků, které obsahují látky figurující na seznamu látek, které se mají nahradit. Proces je spojen s žádostmi o povolení nového přípravku (zonální povolení, vzájemné uznávání), s žádostmi o rozšíření povolení o nové použití a s žádostmi o obnovení povolení přípravku. Žadatelé by měli společně s žádostí předložit vlastní návrh komparativního posouzení.

Níže uvádíme národní verzi metodiky srovnávacího posouzení a pro úplnost také EPPO metodiku a evropskou metodiku srovnávacího posouzení.

Přílohy