přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přehledy nových povolení za dané časové období

Na základě požadavků zemědělské veřejnosti níže zveřejňuje ÚKZÚZ ze skupiny nově vydaných povolení za dané období přehled nově povolených přípravků a dalších prostředků:

  • které dosud nebyly v ČR povoleny
  • u kterých došlo ke změně v rozsahu povoleného použití (změna dávky, nová plodina atd.)
  • u kterých bylo povoleno rozšířené použití podle článku 51 nařízení EP a R (ES) č. 1107/2009 (tzv. „menšinová/minoritní použití“)

Přehled neobsahuje odvozená povolení (tj. nová obchodní jména již povoleného přípravku nebo pomocného prostředku, malospotřebitelská balení, souběžné dovozy).

V přehledu nejsou též uváděny změny u stávajících povolení nemající vliv na rozsah použití přípravku nebo pomocného prostředku.

Při využití informací uvedených v přehledech pro jejich další zveřejnění, je třeba vždy uvést jako zdroj této veřejně dostupné informace http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/.