přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Doplňující informace k podávání žádostí platné od 1.1.2020

17.1.2020

U vzájemného uznávání povolení nebude možné žádat o předběžnou kontrolu doručené dokumentace. Žádost o vzájemné uznávání bude přijata a vypořádána dle lhůt stanovených Nařízením (ES) č. 1107/2009.

Žadatelé jsou při podávání žádostí povinni uvést seznam zkoušek a studií. Pokud požadují jejich ochranu v souladu s ust. čl. 59 odst. 3 Nařízení (ES), musí uvést důvody, proč jsou zkoušky a studie nezbytné pro první povolení nebo změny podmínek povolení v souladu s výše uvedeným článkem. Seznam studií by měl být předložen v aktuálním formátu tabulky seznamu studií uvedené v metodice Evropské Komise SANCO/12580/2012-rev.4.

Vzor tabulky seznamu studií:

V roce 2020 se očekává schválení Seznamu formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin (Příloha č. III Nařízení (ES) č. 1107/2009). Po schválení tohoto seznamu bude stanovena dvouletá lhůta k výměně těchto přísad v přípravcích. V případě dotazů se mohou držitelé povolení obrátit na ÚKZÚZ.