přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přípravky na ochranu rostlin

Činnost v oblasti "přípravků na ochranu rostlin" vykonává Sekce zemědělských vstupů (SZV) - Odbor přípravků na ochranu rostlin.

Podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon"), vyhlášky č. 132/2018 Sb., o přípravcích na ochranu rostlin, v platném znění, provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odbor přípravků na ochranu rostlinOdbor kontroly zemědělských vstupů následující činnosti:

 • posuzuje splnění kritérií pro povolení přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin;
 • zajišťuje hodnocení účinných látek přípravků podle programu Evropské komise;
 • Zajišťuje kontrolu uvádění přípravků na trh a kontrolu nakládání s přípravky;
 • Provádí kontrolu a vede evidenci profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků;
 • vede úřední registr přípravků na ochranu rostlin;
 • vede statistiku účinných látek uváděných na trh a statistiku spotřeby POR a účinných látek;
 • Vydává osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin;
 • osvědčuje způsobilost fyzických a právnických osob k provádění zkoušek přípravků podle zásad Správné pokusnické praxe (GEP);
 • shromažďuje data poskytnutá podnikateli, kteří uvádějí přípravky nebo další prostředky na trh v České republice nebo je skladují za účelem vývozu do třetích zemí.

 

Informace o přidělení ZRMS k nově povoleným přípravkům obsahujícím účinné látky, u kterých má v brzké době dojít
k obnovení schválení

Metodické pokyny ke snížení výskytu chlorprophamu (CIPC)
v prostorách pro distribuci a skladování brambor

Informace o neschválení účinných látek chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl a thiakloprid Evropskou komisí

Doplňující informace k podávání žádostí platné od 1.1.2020

Working Document of the Central Zone Environmental Fate

Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků

Zrušená povolení POR a pomocných prostředků

Nepovolené přípravky na ochranu rostlin

Vzor etikety přípravku na ochranu rostlin

Výklad údajů na etiketách přípravků na ochranu rostlin

Oznamovací povinnosti podnikatelů

Kritéria pro vylučování POR z OP II. st.

Opatření k ochraně zdraví místních obyvatel (SZÚ)

Ochrana osob aplikujících POR – ČSN (SZÚ)

 


Informační letáček - Přípravky na ochranu rostlin


 

Související odkazy


zobrazit po
 • první
 • předchozí
 • 1
 • 2
24.11.2017

Novela rostlinolékařského zákona přináší změny v oblasti distribuce přípravků na ochranu rostlin

Tisková zpráva – Distributorům, kteří uvádějí na trh přípravky na ochranu rostlin pro profesionální uživatele, přináší novela rostlinolékařského zákona povinnost registrace. Další změny se týkají oblasti oznamovacích povinností pro přemístění přípravků z Česka do jiné země EU nebo vývoz do států mimo EU, nových povinností při prodloužení použitelnosti přípravků a použití etiket v souběžném obchodu.


4.6.2017

Povolení herbicidních přípravků na bázi linuronu byla ukončena

Tisková zpráva – ÚKZÚZ informuje, že na základě aktuálně platného nařízení EK došlo k ukončení platnosti povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících účinnou látku linuron.


7.3.2017

Informace k vyhledávání menšinových použití v on-line registru přípravků na ochranu rostlin PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 928 KB)


9.1.2017

Úspěšné zakončení ročního předsednictví ČR v oblasti přípravků na ochranu rostlin

Tisková zpráva – Předsedající zemí Řídícího výboru střední zóny pro přípravky na ochranu rostlin byla od začátku roku 2016 Česká republika, kterou při jednáních a řízeních zastupoval ÚKZÚZ, Oddělení koordinace odborného hodnocení spadající pod Odbor přípravků na ochranu rostlin. Mezi členské země patří dále Nizozemsko, Německo, Velká Británie, Irsko, Belgie, Rakousko, Maďarsko. Tématem jednání byly především koncepční otázky při povolování přípravků na ochranu rostlin, zpřesnění pravidel pro činnost pracovních skupin, spolupráce s Evropskou komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.


15.12.2016

Informace k doprodeji a používání zásob přípravku PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 292 KB)


31.10.2016

Letošní rok provází silné výskyty mšic

V polovině října byl na zkušební stanici Chrlice odebrán nejsilnější vzorek za celou dobu sledování letu mšic v ČR. Čítal 8.787 ks mšic a z toho bylo 8.595 ks mšice broskvoňové (Myzus persicae). Tento záchyt byl však pouze jedním z řady velmi silných úlovků tohoto druhu v tomto roce.

zobrazit po
 • první
 • předchozí
 • 1
 • 2