přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Aktuální informace

Upozornění pro žadatele o udělení oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů:

Vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu v České republice přijal ÚKZÚZ mimořádné opatření v případě ohledání na místě po podání Žádosti o udělení oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů.

Ohledání na místě bude po dobu závažné nákazové situace do odvolání nahrazeno „Čestným prohlášením“. Při podání Žádosti o udělení oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů, zašlete současně i formulář „Čestné prohlášení“. V případě, podání žádosti již bylo učiněno, je třeba dodatečně zaslat tento formulář. Plnění povinností vyplývajících z oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů zkontrolují inspektoři ústavu následně při pravidelné ročné kontrole.

Formulář naleznete zde.

Legislativa k tisku

Níže v přílohách naleznete aktuální znění zákona a prováděcích vyhlášek s barevně vyznačenými změnami k tisku. Jedná o pracovní materiály.

 

Objednávkový list návěsek - vzor

Níže ve Formulářích naleznete vzor objednávkového listu návěsek, které jsou dostupné v tiskárně Peroutka.

 

Žádost o uzavření smlouvy na používání loga ÚKZÚZ při tisku úředních návěsek pro rozmnožovací materiál

Níže ve Formulářích naleznete žádost, kterou je třeba vyplnit, pokud chcete návěsky tisknout pomocí termotransferového tisku.

Přílohy

Formuláře