přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Žádost o uznání osiva / (OOS_ZUO01A)

Název služby Žádost o uznání osiva (OOS_ZUO01A)
Popis služby Služba slouží k zasílání datové zprávy obsahující žádost o uznání osiva evidované systému ISOOS.
Verze služby 01A
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Tento certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba slouží k zasílání datové zprávy obsahující žádost o uznání osiva evidované systému ISOOS.

Přístup ke službě

Přístup ke službě je možné po získání loginu do Portálu farmáře (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/portal-farmare-pro-nove-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html - osobní návštěvou regionálního pracoviště SZIF nebo zasláním formuláře o zřízení přístup do datové schránky SZIF nebo MZe) a následně nahlášení loginu na Odbor osiv a sadby, který komunikaci pod pověřenou laboratoří aktivuje.

Použití služby

Služba je určena pro pověřené laboratoře k elektronickému předávání žádostí o uznání osiv na ÚKZÚZ. Po úspěšném odeslání žádosti na ÚKZÚZ lze použít další webové služby určené pro komunikaci s ÚKZÚZ. Získání informací o stavu žádosti lze následně provést službou OOS_GVO01A. Po schválení žádosti na ÚKZÚZ lze provést i zaslání labreportu službou OOS_LRO01A.

Pro určité elementy je nutno využít pomocné číselníky, které jsou dostupné prostřednictvím služby OOS_CIS01B. Tato služba je volně dostupná a obsahuje číselníky těchto typů:

 • DRUH,
 • ODRŮDA,
 • JEDNOTKY,
 • NÁVĚSKY,
 • KATEGORIE,
 • GENERACE,
 • OBAL,
 • CHEMICKÉ
 • OŠETŘENÍ,
 • CERTIFIKÁT,
 • LABORATOŘE,
 • aj.

Podrobný popis použití vybraných elementů:

Ukázka použití chemického ošetření:
Chemicky neošetřen:

<TypChemOsetreni> <Kod>00</Kod> </TypChemOsetreni> <TypChemPripravkuText>není</TypChemPripravkuText>

Chemické ošetření – moření:

<TypChemOsetreni> <Kod>01</Kod> </TypChemOsetreni> <TypChemPripravkuText>volným textem popis ošetření</TypChemPripravkuText>

Ukázka použití obalů:

6ks beden

<Obaly> <Obal> <Kod>03</Kod> <!-- číselníková položka pro bedny --> </Obal> <Pocet>6</Pocet> </Obaly>


Zpracování chyb

Služba na vstupu kontroluje soulad requestu s definicí XSD. Dále služba poskytuje v response detailní informace o případných chybách ve zpracování žádosti.

Zejména se provádí kontrola na duplicitní záznamy, oprávněnost komunikace nebo soulad hodnot s číselníky.


Ukázka úspěšně přijaté žádosti

<VysledekUlozeni xmlns="http://www.ccv.cz/OOS_ZUO01A"> <Ulozeno xmlns="http://www.ccv.cz/OOS_ZUO01A">true</Ulozeno> <ChybaCol xmlns="http://www.ccv.cz/OOS_ZUO01A" /> </VysledekUlozeni>


Ukázka chyby

<Chyba> <Popis>Žádost uznání porostu nelze synchronizovat, protože již existuje jiná žádost se stejným rokem, číslem a pobočkou UKZUZ.</Popis> <Detail /> </Chyba> <Chyba> <Popis>Žádost uznání porostu nelze synchronizovat, protože již existuje jiná žádost typu uznání se stejným rokem a číslem partie.</Popis> <Detail /> </Chyba>

 

Přílohy