přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Získání seznamu podaných žádosti o uznání osiva a výsledky rozborů konkrétních žádostí / (OOS_GVO01A)

Název služby Získání seznamu podaných žádosti o uznání osiva a výsledky rozborů konkrétních žádostí (OOS_GVO01A)
Popis služby Služba slouží k získání podaných žádostí o uznání osiva a obsahuje výsledky příslušných laboratorních rozborů ze systému ISOOS.
Verze služby 01A
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Tento certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba slouží k získání podaných žádostí o uznání osiva a obsahuje výsledky příslušných laboratorních rozborů ze systému ISOOS.

Služba je určena pro pověřené laboratoře k elektronickému získání přehledu a stavu zaslaných žádostí, které jsou uložena v systému odboru osiv a sadby ÚKZÚZ. Podmínkou pro funkcionalitu je aktivní účet pro pověřenou laboratoř v systém Odboru osiv a sadby – viz informace v popisu webové služby OOS_ZUO01A.

Vazba na číselníky

Pro určité elementy je nutno využít pomocné číselníky, které jsou dostupné prostřednictvím služby OOS_CIS01B. Tato služba je volně dostupná a obsahuje číselníky těchto typů: DRUH, ODRŮDA, JEDNOTKY, NÁVĚSKY, KATEGORIE, GENERACE, OBAL, CHEMICKÉ OŠETŘENÍ, CERTIFIKÁT, LABORATOŘE, aj.

Zpracování chyb

V případě neúspěchu je vracen http status 500 a dále informace  ESBServerError s popisem chyby.

Přílohy