přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Databáze dostupných ekologických osiv / (EAA_GMS01A)

Název služby Databáze dostupných ekologických osiv (EAA_GMS01A)
Popis služby Služba poskytuje přístup do databáze ekologických osiv vedené ÚKZÚZ s možností různých filtračních kritérií.
Verze služby 01A
Způsob autorizace BA - bez autorizace (služba nevyžaduje žádný prvek autorizace).
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba poskytuje přístup do databáze ekologických osiv vedené ÚKZÚZ s možností různých filtračních kritérií.

Služba umožňuje ve strojově čitelném formátu XML poskytovat údaje. Služba poskytuje stejné údaje jaké jsou v aplikaci

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/vyjimky-na-pouziti-konvencniho-osiva/prehled-eko-osiv.html

Popis funkcionality

  • Jedná se o veřejnou webovou službu bez autentizace.
  • Služba je poskytována uživatelům komerčního SW prostředím EPO MZe.8
  • Odpověď obsahuje maximálně 200 záznamů.
  • Služba je úzce propojena se službou OOS_CIS01B, která poskytuje číselníkové hodnoty pro filtraci. Obsah služby OOS_CIS01B je možné získat v aplikace Data ke stažení (http://eagri.cz/public/app/eagricis/).

Služba umožňuje na vstupu volit tyto vstupní podmínky:

  • GETDATA (Hodnota 0: Služba poskytuje v odpovědi pouze datum poslední změny dat v celé DB. Hodnota 1: Služba vrací všechny údaje z databáze).
  • DRUH - umožňuje filtraci dle ID druhu. ID druhu je možné získat ve službě OOS_CIS01B.
  • ODRUDA - umožňuje filtraci dle ID odrůdy. ID odrůdy je možné získat ve službě OOS_CIS01B.
  • DODAVATEL_ICO - filtrace dle IČ dodavatele osiva.
  • VYCERPANE_MNOZSTVI - hodnota 1 určuje, že služba vrátí i záznamy, kde už není žádné osivo dostupné.