přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vývoz

Vývozem se rozumí export osiva nebo sadby brambor do třetích zemí, tedy mimo území členských států Evropské unie. Pro tento případ je vhodné certifikovat rozmnožovací materiál podle schémat OECD.

Pro uvádění osiva a sadby brambor do oběhu v rámci Evropské unie doporučujeme využít národní certifikace, tj. tuzemské návěsky a dvojjazyčné uznávací listy.

Ke každé vyvážené partii budou vydávány i národní doklady (UL nebo Rozhodnutí) a v případě partií neuznaných bude kontrolováno, jak bylo s osivem naloženo.

Vývoz sadby brambor

  • Brambory nejsou zařazeny do Schémat OECD.
  • Certifikát při vývozu zastupuje úřední návěska odpovídající barvy pro sadbu brambor.
  • Na žádost dodavatelů může být vydán dvojjazyčný UL.

Upozornění

Žádosti o uznání množitelského porostu podle Schémat OECD je možné podat výhradně na odboru OS v Praze, a to v řádných termínech. Pozdější převod z regionálních OOS není možný.

Vyplněné formuláře se podávají na adrese:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor osiv a sadby

Kontaktní osoby:

Jméno
Funkce
Telefon E-mailová adresa
Ing. Monika Rubešová
vedoucí oddělení
257 294 299
Ing. Lea Komárková
odborný referent
257 294 304

Ing. Lea Komárková - objednávání návěsek ISTA, OECD a šedých návěsek pro osivo s neukončenou certifikací

Formuláře

Související odkazy

Související legislativa