přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výsledky uznávacího řízení osiv / (OOS_GPZO01A)

Název služby Výsledky uznávacího řízení osiv (OOS_GPZO01A)
Popis služby Služba poskytuje pro vlastníky odrůd přístup k průběžným i závěrečným statistikám uznávacího řízení osiv. Statistiky jsou poskytovány na odrůdy, které jsou subjektu přiřazeny.
Verze služby 01A
Způsob autorizace PF - služba vyžaduje autorizaci na základě WS klíče, který je možné získat po přihlášení na eAGRI.

Autentizace je řešena hashovanou zprávou, kdy je do requestu vkládán unikátní HASH requestu. Postup pro generování HASHe je zde. Místo hashované zprávy je také možné použít certifikát. Veřejnou část certifikát je nutné nejdříve ve spolupráci s HD MZe do prostředí MZe importovat.
Datový model služby

Datový modely služby obsahuje podrobné popisy jednotlivých elementů, které jsou na vstupu nebo výstupu služby. Před implementací služby je vhodné se s obsahem datového modelu seznámit.


prod test
WSDL služby prod test
Adresy serverů test: https://eagritest.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx
produkce: https://eagri.cz/ssl/nosso-app/EPO/WS/v2Online/vOKOsrv.ashx

Služba poskytuje pro vlastníky odrůd přístup k průběžným i závěrečným statistikám uznávacího řízení osiv. Statistiky jsou poskytovány na odrůdy, které jsou subjektu přiřazeny.

Popis služby

Webová služba poskytuje průběžné informace o výsledcích uznávacího řízení osiv pro potřeby konkrétních majitelů práv k odrůdám. Záznamy jsou online přenášeny z Informačního systému Odboru osiv a sadby ÚKZÚZ (ISOOS), kde jsou průběžně aktualizovány. V rámci zpracování dat může aplikace vykazovat delší odezvy, které jsou úměrné rozsahu vrácených dat.

V průběhu sklizňového roku se mohou data průběžně měnit. Jejich finální podoba je vyznačena na každé sestavě údajem Úplnost dat: Ano. Data jsou poskytována od roku 2016 včetně.

Data je možné získat i prostřednictvím webové aplikace, která poskytuje stejný rozsah údajů.

Informace jsou k dispozici zde.

Vstupní data

Vstupní parametr jsou nepovinné. Pokud není uveden rok slizně tak služba vrací data pro aktuální rok. Volitelně je možné vložit i kód odrůdy nebo druhu. Platné kódy pro vstupní údaje poskytuje služby OOS_CIS01B.

Výstupy

Výstupní XML je strukturováno DRUH :: odrůda :: žadatel :: kategorie :: generace :: a počty přihlášených/uznaných/neuznaných jednotek.

Výstupní data jsou poskytovány průběžně. Úplnost dat po konci uznávacího řízení je prezentována elementem UplnaData v odpovědi služby. Pokud je hodnota false může dojít ke změně dat při dalším volání služby.

Pokud není subjekt veden jako vlastník odrůdy vrátí služba prázdnou odpověď.

 

 

Přílohy