přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pracoviště Praha

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby Praha
Za opravnou 4, 150 06 Praha 5 - Motol

Jméno
Funkce
Telefon E-mailová adresa
Bc. Kristýna Rouhová
odborný referent
257 294 244
Bc. Jana Pastrňáková
odborný referent
257 294 244

Kontakt na referentky

Jméno
Funkce
Telefon E-mailová adresa
Bc. Kristýna Rouhová
odborný referent
257 294 244
Bc. Jana Pastrňáková
odborný referent
257 294 244

Dotazník pro semenářské firmy

Prosíme firmy o vyplnění krátkého dotazníku, který slouží jako zpětná vazba od vás, zákazníků.  Může přispět ke zkvalitnění našich služeb.

Vyplněné dotazníky zasílejte, prosím, na e-mail: vladislavagregorova@ukzuzcz.

Zkoušky pro uznávací řízení

zkoušky dle vyhlášky č. 129/2012 Sb. pro danou plodinu

ISTA akreditované zkoušky

Seznam zkoušek akreditovaných organizací ISTA

ČIA akreditované zkoušky

Stanovení vlhkosti osiva
Zjišťování živočišných škůdců
Stanovení velikostních podílů osiva
Stanovení čistoty osiva
Stanovení hmotnosti tisíce semen
Stanovení klíčivosti osiva
Biochemická zkouška životaschopnosti osiva
Stanovení výskytu chorob
Ověřování pravosti druhu a odrůdy fluorescenční metodou
Stanovení stupně ploidie
Ověřování pravosti druhu a odrůdy vertikální elektroforézou
Zkoušení obalovaného osiva
Zkoušení směsi osiv
Zkoušení kvality namoření

Přílohy