přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Mezinárodní asociace pro zkoušení osiv (ISTA)

ISTA byla založena v roce 1924 v Cambridge ve Spojeném království. V současné době sdružuje přes 200 členů ve více než 70 zemích světa. Jedním z nich je i Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiv a sadby Praha.

Členové nezávislé organizace ISTA společně pracují na dosažení celosvětově jednotného testování kvality osiva. ISTA vydává mezinárodně uznávaná pravidla pro vzorkování a zkoušení osiv, akredituje semenářské laboratoře, podněcuje výzkum, šíří poznatky a pořádá školení v oboru semenářsví.

ISTA Akreditované zkoušky

zkouška - činnost plodiny poznámka

vzorkování partie

(včetně obalovaných

  semen)

trávy, obilniny, pícniny, luskoviny, jiné zemědělské plodiny, zeleniny, květiny, stromy a keře pouze ruční vzorkování

čistota a stanovení jiných rostlinných druhů

(včetně obalovaných

 semen a směsí osiv)

trávy, obilniny, pícniny, luskoviny, jiné zemědělské plodiny, zeleniny, květiny, stromy a keře u lipnice a srhy se oddělují prázdná semena profukováním

klíčivost

(včetně obalovaných

 semen a směsí osiv)

trávy, obilniny, pícniny, luskoviny, jiné zemědělské plodiny, zeleniny, květiny, stromy a keře  
biochemická zkouška životaschopnosti (TTC) obilniny, stromy a keře  
zdravotní stav

Ascochyta pisi na Pisum sativum

Stagonospora nodorum na Triticum aestivum

na sladovém nebo bramborovo-dextrózovém agaru
zdravotní stav

Botrytis cinerea na Linum

   usitatissimum

Alternaria linicola na Linum

   usitatissimum

Colletotrichum lini na Linum

   usitatissimum

na sladovém agaru
zdravotní stav Phomosis complex na Glycine max na kyselém bramborovo-dextrózovém agaru
ověření pravosti odrůdy a druhu

Hordeum

Pisum

Lolium

 

ověření polyakryl-amidovou elektroforézou.
vlhkost plodiny dle tabulky uvedené v Metodice zkoušení osiva a sadby č.j. 34349/04-17220 bez šrotování, jemně nebo hrubě šrotované
stanovení hmotnosti tisíce semen (včetně obalovaných semen a směsí osiv)

obilniny, pícniny, luskoviny,

jiné zemědělské plodiny, zeleniny, květiny, stromy a keře

 

Aktuální rozsah zkoušek akreditovaných ISTA organizací lze nalézt na internetových stránkách organizace ISTA, www.seedtest.org.