přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kontrolní činnost

Ústav kontroluje vlastnosti osiva, sadby a sazenic zeleniny uváděných do oběhu, kontroluje dodržování zákona č. 219/2003 Sb. a souvisejících vyhlášek osobami uvádějícími uvedený materiál do oběhu a koná správní řízení, zjistí-li porušení zákona nebo vyhlášek.

V rámci uvedených kontrol Ústav provádí také:

  • kontrolu výroby směsí osiv a následnou kontrolu vyrobených směsí,
  • následnou kontrolu certifikovaného a standardního osiva zelenin pomocí vegetačních zkoušek k ověření odrůdové pravosti a odrůdové čistoty,
  • namátkovou kontrolu osiva a sadby z dovozu,
  • kontrolu uvádění do oběhu osiva úředně nezapsaných odrůd, pro které bylo vydáno povolení k uvádění do oběhu,
  • kontrolu příměsi osiva geneticky modifikovaných odrůd (GMO) v běžném osivu,
  • namátkovou kontrolu kvality moření osiva.


Prokáže-li následná kontrola, že rozmnožovací materiál nesplňuje požadavky stanovené zákonem č. 219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Ústav zruší uznávací list o uznání takového rozmnožovacího materiálu.

Dále Ústav kontroluje pověřené osoby a osoby, se kterými uzavřel smlouvu o provádění dílčích zkušebních úkonů.

Přílohy

Formuláře