přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dovoz

Za dovezené se považuje osivo, které pochází ze třetích zemí, nikoli z členských států Evropské unie. Veškeré osivo dovezené ze třetích zemí nebo transportované z členských států Evropské unie podléhá „oznámení dovozu“ podle § 18 zákona č. 219/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Osivo a sadba brambor zahraničního původu uváděné do oběhu v České republice musí splňovat požadavky vyhlášky č. 129/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a musí být doprovázeny originály úředních certifikátů. Jedná se o:

  • Certifikáty ISTA a OECD, na návěskách bude uvedeno, že jsou splněny standardy EU, nebo
  • národní certifikáty členských zemí EU, vydané úředními autoritami nebo pod jejich dohledem, nebo
  • návěsku na osivu, které není určeno do dalšího množení.

UPOZORNĚNÍ:
Řízení o uznání množitelského porostu, který byl založen z rozmnožovacího materiálu pocházejícího z jiného členského státu EU nebo dovezeného ze třetí země a u něhož nebylo dodáno Ohlášení dovozu nebo nebyly doloženy příslušné certifikáty, bude zastaveno, pokud dodavatel ve stanovené lhůtě neučiní nápravu!

Vyplněné formuláře se podávají na adrese:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor osiv a sadby

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Hakauf
tel. 257 294 221
mob. 737 267 327
jirihakauf@ukzuzcz

 

Formuláře

Související odkazy

Související legislativa